Driftsmeldinger

11.12.2019 17.00 CET
Det har vært forstyrrelser for noen av våre kunder med Privat eller Static APN pga. en hendelse i en av våre leverandørers nettverk.
Årsaken er funnet, og vi forventer at problemene er løst innen kort tid.

22.00 CET
Alle problemer er nå løst.