Driftsmeldinger

03.10.2017 Kl 22.00

Planlagt vedlikehold

På grunn av en systemoppgradering vil alle aktive datasesjoner for brukere av «static» og «public» APN bli resatt ca. kl 22.00 tirsdag 03/10-2017.
Etter ca. 5 minutter vil det være mulig og koble seg på igjen.

NB:
Brukere av privat APN vil ikke være berørt av denne oppgraderingen.