Com4 og Anticimex Smart tar rotta på byrottene

Nå møter rottene massiv motstand nede i kloakken. Takket være ”tingenes internett” kan nå bysentrum tømmes for rotter. Det ved hjelp av teknologi – ikke gift. Løsningen er såkalte smarte rottefeller som er online takket være mobil datakommunikasjon levert av Com4. Når rotter går inn i fella blir de momentant avlivet av 6000 watt eller butte spyd, avhengig av om de er over eller under bakken.

Om Anticimex Smart

For å kunne bekjempe problemer med rotter og mus er det et presserende behov for nye og effektive metoder. Svaret er Anticimex Smart – en intelligent løsning for skadedyrbekjempelse. Enkelt forklart brukes det høyteknologiske digitale feller, sensorer og kameraer for å kontrollere gnagernes aktivitet.

Anticimex har vært markedsleder innen skadedyrbekjempelse i Sverige siden 1934. De siste årene har de utviklet nye digitale metoder for forebygging mot rotter og mus. Disse metodene er fremtidens skadedyrbekjempelse. I tillegg til å være effektive er de også humane og miljøvennlige.

Erik Thomas Gjølme, produktsjef i Anticimex, sier bransjen har beveget seg over i en ny hverdag der kravene til giftfri skadedyrbekjempelse er økende.

– Stadig flere bedrifter er miljøsertifiserte og vil naturlig unngå bruk av gift. Hvilket vi i Anticimex også er opptatt av. Med smarte rottefeller har vi en langt mer effektiv løsning, både når det gjelder skadedyrbekjempelse og ivaretagelse av miljøet, sier han.

Behov

Rotter bruker kloakknettet som ferdselsårer, og det er derfor et yrende liv der nede. For eksempel har de i København regnet ut at det er ca. fire rotter per hundre meter avløpsledninger. Med samme bestand i norske byer blir det ca. 88 000 rotter i Oslos kloakksystem. I Trondheim og Bergen svinser det henholdsvis 25 000 og 20 000 rotter rundt i kloakken. Når forholdene ligger til rette, kan et rottepar få mellom 800 og 1000 unger i løpet av ett år. For å håndtere denne økende utfordringen har Anticimex behov for å effektivisere bekjempelsen, ved bruk av avanserte rottefeller som kommuniserer.

Løsning

Hi-tech rottefeller er i ferd med å utkonkurrere de tradisjonelle giftbaserte. Løsningen Anticimex Smart leverer er produsert av WiseCon. Det finnes ulike typer der noen kobles til strøm, mens andre drives av solceller eller batteri. Rottefellene er utstyrt med SIM-kort fra Com4 som gjør det mulig overføre data til en sentral slik at man enkelt kan se når de må tømmes, om alt fungerer som det skal og hvordan batterikapasiteten er.

Erik Thomas Gjølme forklarer at det i hovedsak er to typer feller som brukes. En for kloakken og for bruk på bakkenivå. Forskjellen er at førstnevnte dreper rottene med butte spyd der rottene dør momentant. Sistnevnte med strøm. Begge like effektive – men på hver sin måte.

– I kloakken utløser en sensor butte spyd som momentant tar livet av enhver rotte som kommer i dens vei. Rottene skyldes vekk i det store intet, og det er derfor ikke behov for tømming. På bakkenivå får rottene et massivt støt før de transporteres til en oppbevaringsboks som sitter inne i fella. Når den er full sendes det datasignaler via mobilnettet til Com4 for å gi beskjed om at den må tømmes, avslutter han.

Dataanalyser og rapporter, samt færre inspeksjoner gir en effektivisering. Digital overvåking kan redusere antallet manuelle inspeksjoner med opp til 75%. Dette gir både miljøgevinst og økt konkurransekraft for Anticimex.

Com4 ble valgt som kommunikasjonsleverandør basert på gode priser, preaktiverte SIM for å lette utrullingen, enkel og intuitiv webportal, samt et meget kompetent miljø med fokus på M2M leveranser. For økt sikkerhet får Anticimex levert et lukket APN. Løsningen er så langt tatt i bruk på flere tusen lokasjoner.

Com4 fokuserer på et robust design og grundig testing i tilnærmingen til utrulling av nye løsninger. Derfor har Com4 etablert en svært avansert testlab hvor alt kan stresstestes på ulike måter før nye løsninger rulles ut. Dette er et svært effektiv verktøy for å redusere risiko relatert til utrulling av nye løsninger, samt for å sikre en optimal QoS i driftsfasen.