Bruksområder

Energi

Privatisering og deregulering har åpnet Europeiske og Nordiske energimarkeder for sterk konkurranse, som også har gitt sluttbrukerne større valgfrihet til å dekke sine energibehov. Samtidig er nettselskapene under betydelig press for å senke distribusjonskostnader, forbedre system pålitelighet og åpenhet, samt levere energi på mer bærekraftige måter, ved bruk av såkalte ”smarte nett”.

Les mer

Sikkerhet

Sikkerhetsmarkedet inkluderer applikasjoner og enheter som dekker sikkerhets- og overvåkingsbehovene til myndigheter, bedrifter og forbrukere. De vanligste løsningene er innbrudds- og brannalarmer, trygghetsalarmer, videoovervåkning og tilgangskontroll, men vi ser også løsninger som for eksempel kan overvåke forbrytere som soner i hjemmet. Med høyt sikkerhetsnivå og muligheter for rask og effektiv installasjon, har mobilbasert kommunikasjon lenge vært en viktig del av slike løsninger.

Les mer

Handel

M2M-markedet for mobile betalingsløsninger og handelsnæringen består av spesialiserte apparater og løsninger som kan prosessere transaksjoner, håndtere vareutleveringer, sikre kontroll over varelager og lagringsforhold, øke innsikt rundt kjøpsatferd og promotere varer. Eksempler på slike apparater inkluderer POS-terminaler, tilkoblede automater, kiosker, minibanker, kaffemaskiner, skjermer og sensorer.

Les mer

Helse

Helsesektoren produserer i dag mer data per pasient enn noen gang. En endeløs variasjon av medisinske apparater, vekter, temperaturmålere, blodtrykksmålere, hjertemaskiner, glukose og oksygenmaskiner produserer statistikk og informasjon. I dag blir ikke nødvendigvis denne informasjonen kommunisert og benyttet, eller eventuelt lagret i ”siloer”. Hovedfokuset er nå å kombinere denne pasientinformasjonen for å danne et helhetlig bilde av pasientens helse, men også forbedre utvekslingen av informasjon mellom maskinene, samt de bakenforliggende systemene.

Les mer

Transport

Transport var en av de første industriene som omfavnet M2M-kommunikasjon. Den første generasjonen av transportløsninger var enkel sporing basert på GPS koordinater. Dette gjorde det enkelt for transportselskaper å holde oversikt over kjøretøy og sjåfører. Sjåførene fikk etterhvert også elektronisk kjørebok, noe som sparte dem for mye tid på slutten av en lang arbeidsdag. Disse systemene har utviklet seg betraktelig siden starten og løsninger for mer avansert flåtestyring har sett dagens lys. Dette er mer omfattende løsninger for å optimalisere utnyttelsen av hele flåten, noe som har bidratt sterkt til å effektivisere transport industrien.

Les mer

Landbruk

Landbruk er en av våre eldste industrier, ofte assosiert med mye tungt fysisk arbeid. På den andre siden er nå M2M-kommunikasjon og ”Tingenes Internett” (IoT) i ferd med å revolusjonere selv de mest tradisjonelle industriene. Innovasjon innen telekommunikasjon har gjort det mulig for bønder å optimalisere flere ulike arbeidsoppgaver gjennom anvendelse av teknologi. Spennet er stort, alt fra overvåking og fjernstyring av store maskiner, som traktorer og skurtreskere, ned til små termostater i potetkjellere eller fjøs. Det er til og med mulig å kunne kontrollere og gjete dyr på beite ved bruk av GPS og M2M-teknologi. Dårlige nyheter for gjeterhunder, men store effektiviseringsgevinster for bøndene.

Les mer

Olje og gass

Volatile oljepriser har ført til et press på olje- og gasselskaper til å være mer effektive, som igjen har ført til høyere krav mot deres leverandører. Hele verdikjeden er berørt, både oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter. Det stilles ikke bare krav til mer effektive operasjoner og økt produksjon, det er også et økende krav til mer miljøvennlig produksjon med systemer som kan minimere risikoen for de alvorlige konsekvensene ved feil på maskiner og utstyr.

Les mer

Smarte byer

En ”smart” by bruker teknologi for å forbedre operasjonell effektivitet, redusere kostnader, redusere strømbrudd, håndtere topper i strømbehov og generelt gjøre livet enklere for innbyggerne. For å lage en ”smart” by kreves det koordinerte investeringer i infrastruktur for elektrisitet, telekommunikasjon, vann og avløp, helse og annen infrastruktur. Mer spesifikt kreves investeringer i avanserte kommunikasjonsnettverk og kommunikasjonsløsninger, informasjonssystemer, systemer for databehandling og analyse, sensorteknologi, målere, displayer og administrasjonsløsninger.

Les mer