Energi

Privatisering og deregulering har åpnet Europeiske og Nordiske energimarkeder for sterk konkurranse, som også har gitt sluttbrukerne større valgfrihet til å dekke sine energibehov. Samtidig er nettselskapene under betydelig press for å senke distribusjonskostnader, forbedre system pålitelighet og åpenhet, samt levere energi på mer bærekraftige måter, ved bruk av såkalte ”smarte nett”.

Dette åpner for nye muligheter for nettselskaper i form av mer nøyaktig fakturering til kunder, raskere problemløsning, bedre informasjonsflyt og en bedre kundeservice. Nettselskapene får mulighet til å planlegge og optimalisere sine nett basert på informasjon om hvordan energi forbrukes, som igjen resulterer i store effektivitetsgevinster.  

Smarte strømmålere i hjem og forretningsområder er i startfasen, på fagspråket også kalt avansert målesystem (AMS). Innen 1. januar 2019 vil norske hjem være utstyrt med strømmålere som automatisk leser av strømforbruket og rapporterer det til leverandøren.

Myndighetenes initiativ for å støtte oppunder energieffektivitet gjør det mulig for forbrukeren å være mer aktive i styringen av strømforbruket. Effektiv kommunikasjon mellom måleren, energinettet og kunden er et viktig komponent for å kunne levere smartere energiløsninger til sluttkunden. Com4 er en betydelig leverandør til AMS og leverer kommunikasjon til flere hundretusen målepunkter.

Ønsker du ytterligere informasjon om fordelene ved bruk av M2M-teknologi innen energi? Ta kontakt med oss!