Handel

M2M-markedet for mobile betalingsløsninger og handelsnæringen består av spesialiserte apparater og løsninger som kan prosessere transaksjoner, håndtere vareutleveringer, sikre kontroll over varelager og lagringsforhold, øke innsikt rundt kjøpsatferd og promotere varer. Eksempler på slike apparater inkluderer POS-terminaler, tilkoblede automater, kiosker, minibanker, kaffemaskiner, skjermer og sensorer.

Butikken er blitt ”levende” med skjermer, sensorer, og apparater som kontinuerlig utveksler data, trådløst. Mulighetene strekker seg fra butikker hvor en ekspeditør bestiller flere varer fra sin trådløse håndholdte terminal, til banker og servicestasjoner som bruker det nyeste av skjermteknologi for å vise medierikt innhold som tilbud, promoteringer og til og med personlige kampanjer i sanntid.

Selv om tilkoblede apparater har blitt vanlige og betalingsterminaler har benyttet mobilteknologi i en årrekke, har revolusjonen for ”Tingenes Internett” (IoT) så vidt startet i handelsstanden. Aktører forbereder seg nå på endringer som vil påvirke alle deler av verdikjeden, en endring som trolig vil være like stor som da e-handel ble introdusert for over et tiår siden.

Teknologi knytter nå forbrukere, apparater og data sammen for å skape smartere løsninger og en bedre kjøpsopplevelse, fra fysiske butikker til nett og mobilhandel. Trådløse nettverk og mobilkommunikasjon kobler nå til seg kunder på en måte som var umulig for 5 år siden. Handelsindustrien kan tilby kunden betalingsterminaler der kunden er og sanntidsinformasjon bidrar til å kontrollere bestillinger, varelager og logistikk. Com4 er en av de ledende aktørene innen leveranse av kommunikasjon til smartere handel.

Ønsker du ytterligere informasjon om fordelene ved bruk av M2M-teknologi innen handel? Ta kontakt med oss!