Helse

Helsesektoren produserer i dag mer data per pasient enn noen gang. En endeløs variasjon av medisinske apparater, vekter, temperaturmålere, blodtrykksmålere, hjertemaskiner, glukose og oksygenmaskiner produserer statistikk og informasjon. I dag blir ikke nødvendigvis denne informasjonen kommunisert og benyttet, eller eventuelt lagret i ”siloer”. Hovedfokuset er nå å kombinere denne pasientinformasjonen for å danne et helhetlig bilde av pasientens helse, men også forbedre utvekslingen av informasjon mellom maskinene, samt de bakenforliggende systemene.

M2M-teknologi og utbredelsen av ”Tingenes Internett” (IoT) har bidratt mye til innovasjonen vi ser ved å utnytte mobilteknologi og tilrettelegge for at apparater kan sende data i sanntid til sentrale systemer. Denne teknologien driver den revolusjonerende endringen vi nå ser i helse sektoren, den tilrettelegger for nye tjenester, forbedrer omsorgen og samtidig muliggjør besparelser ved en mer effektiv ressurs- og tidsbruk.

Med økende kostnader, en aldrende befolkning og en økning i kroniske sykdommer må helseindustrien endres for å kunne opprettholde en høy tjenestekvalitet. En viktig ambisjon er å øke pasient gjennomstrømning og redusere behovet for sykehusbesøk. Fjern monitorering av helse er en effektiv måte å oppnå dette på og M2M er en viktig del for å realisere dette.

Den kontinuerlige utviklingen av teknologi og digitalisering av samfunnet er blitt allment akseptert og åpner for nye løsninger for ”e-helse”. Utbredelsen av trådløs teknologi og mobiltelefoner bidrar også til å redusere terskelen for å ta i bruk velferdsteknologi som benytter mobilnettet. Com4 leverer kommunikasjon til sentrale aktører innen utbredelsen av smartere løsninger for helsesektoren. Vi er også i tett dialog med Direktoratet for e-helse, som etablerer standarder og forvalter nasjonale e-helseløsninger.

Ønsker du ytterligere informasjon om fordelene ved bruk av M2M-teknologi innen helse? Ta kontakt med oss!