Landbruk

Landbruk er en av våre eldste industrier, ofte assosiert med mye tungt fysisk arbeid. På den andre siden er nå M2M-kommunikasjon og ”Tingenes Internett” (IoT) i ferd med å revolusjonere selv de mest tradisjonelle industriene. Innovasjon innen telekommunikasjon har gjort det mulig for bønder å optimalisere flere ulike arbeidsoppgaver gjennom anvendelse av teknologi.

Spennet av muligheter innenfor landbruker stort. Alt fra overvåking og fjernstyring av store maskiner, som traktorer og skurtreskere, ned til små termostater i potetkjellere eller fjøs. Det er til og med mulig å kunne kontrollere og gjete dyr på beite ved bruk av GPS og M2M-teknologi. Dårlige nyheter for gjeterhunder, men store effektiviseringsgevinster for bøndene.

Resultatet er et mer optimalisert og bærekraftig landbruk, som åpner for gevinster i alle ledd fra produksjon til distribusjon – ja, til og med reduserte priser for forbrukeren. Et mer effektivt og bærekraftig jordbruk gjør det også mulig å opprettholde flere gårder og mer dyrket mark til fremtidige generasjoner, selv i land med høy pris på arbeidskraft.

Nye maskiner innen landbruk begynner å bli mer avanserte, og det dukker stadig opp nye muligheter for automatisering og fjernstyring. Introduksjonen av sensorer gjør det mulig å overvåke både maskiner, dyr og bygninger uten å være fysisk til stede.

M2M- og GPS-teknologi gjør det mulig å spore dyr ved bruk av smarte halsbånd. ”Geofencing” gjør det mulig å erstatte fysiske gjerder med virtuelle gjerder som begrenser hvor dyrene kan gå. Ved bruk av lyd og lave elektriske spenninger kan dyrene gjetes ved bruk av halsbåndet. Alarmer kan utløses og sendes bonden basert på informasjon om GPS-lokasjon, kroppstemperatur, separasjon fra flokken eller tegn til sykdom.

Com4 leverer kommunikasjon til landbruket og har gjort omfattende testing av nevnte løsninger. Ønsker du ytterligere informasjon om fordelene ved bruk av M2M-teknologi innen landbruk? Ta kontakt med oss!