Olje og gass

Volatile oljepriser har ført til et press på olje- og gasselskaper til å være mer effektive, som igjen har ført til høyere krav mot deres leverandører. Hele verdikjeden er berørt, både oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter. Det stilles ikke bare krav til mer effektive operasjoner og økt produksjon, det er også et økende krav til mer miljøvennlig produksjon med systemer som kan minimere risikoen for de alvorlige konsekvensene ved feil på maskiner og utstyr.

M2M kommunikasjon er et viktig verktøy selskaper kan benytte seg av for å forbedre operasjonell effektivitet i et marked med økt konkurranse. Alternativ energi og ”grønn”-energi er på anmarsj og benytter seg av M2M-løsninger for å redusere produksjonskostnadene og forbedre operasjonell kontroll, som igjen styrker konkurranseevnen.

Med ny kommunikasjonsteknologi, som LTE (4G) og muligheten for å integrere ulike kommunikasjonsformer inn i en og samme kommunikasjonsløsning, skaper muligheter for å redusere kommunikasjonskostnadene. Mer trafikk kan rutes bort fra satellittkommunikasjon og over på mer kostnadseffektive teknologier som LTE og WiFi. M2M tillater olje og gass selskapene muligheten til å utforske nye måter å sikkert kommunisere og forebygge skadelige og dyre utslipp.

Et eksempel er forsyningsfartøy som overvåker turbiner og utstyr. Her kan servicebehovet reduseres og utnyttelsesgraden økes. Ved å kombinere ulike kommunikasjonsteknologier i en felles kommunikasjonsløsning er det mulig å redusere avhengigheten av kostbar satellittkommunikasjon, til fordel for mobilnettet, WiFi og fiber der det er tilgjengelig. Det er i tillegg åpenbare fordeler for en leverandør å ha full kontroll på kommunikasjonen.

Com4 har levert kommunikasjon til en rekke prosjekter innen olje og gass, både på land og til sjøs. Ønsker du ytterligere informasjon om fordelene ved bruk av M2M-teknologi innen olje og gass? Ta kontakt med oss!