Sikkerhet

Sikkerhetsmarkedet inkluderer applikasjoner og enheter som dekker sikkerhets- og overvåkingsbehovene til myndigheter, bedrifter og forbrukere. De vanligste løsningene er innbrudds- og brannalarmer, trygghetsalarmer, videoovervåkning og adgangskontroll, men vi ser også løsninger som for eksempel kan overvåke forbrytere som soner i hjemmet. Med høyt sikkerhetsnivå og muligheter for rask og effektiv installasjon, har mobilbasert kommunikasjon lenge vært en viktig del av slike løsninger.

Sikkerhetssystemer er i dag like mye brukt for fjernovervåking som til å forhindre tyveri. Moderne smarte hjem med M2M-tilpassede sikkerhetssystemer forbedrer sikkerhet, synlighet og åpenhet, samt inkluderer nye enheter som smarte låser og dørklokker kontrollert med en smarttelefon, videokameraer og lyttemuligheter.

Mobil datakommunikasjon kan benytte dekning fra flere basestasjoner som gir redundans, stabilitet og høy kvalitet på tjenesten (QoS). Satellittkommunikasjon kan også enkelt benyttes som en del av den mobile kommunikasjonsløsningen der det er behov. Mange løsninger bruker gjerne et SIM-kort som er designet spesielt for formålet. Spesialiserte mobiloperatører tilbyr M2M-SIM som har lengre levetid, robuste nok til å operere i et utfordrende miljø. Med mobil datakommunikasjon blir det også enkelt å administrere kommunikasjonsløsningen, uten å være avhengig av fastlinjer eller private WiFi-nett utenfor sikkerhetsleverandørens kontroll. Anvendelse av private APN og andre sikkerhetsløsninger gjør mobilnettet til en ideell bærer av kritisk kommunikasjon. Utbredelsen av LTE (4G) gjør også at selv de mest dataintensive løsningene som CCTV fint kan basere seg på mobil datakommunikasjon allerede i dag. Com4 er en betydelig leverandør innen sikkerhetssystemer og leverer kommunikasjon til alle nevnte bruksområder.

Ønsker du ytterligere informasjon om fordelene ved bruk av M2M-teknologi innen sikkerhet? Ta kontakt med oss!