Smarte byer

En ”smart” by bruker teknologi for å forbedre operasjonell effektivitet, redusere kostnader, redusere strømbrudd, håndtere topper i strømbehov og generelt gjøre livet enklere for innbyggerne. For å lage en ”smart” by kreves det koordinerte investeringer i infrastruktur for elektrisitet, telekommunikasjon, vann og avløp, helse og annen infrastruktur. Mer spesifikt kreves investeringer i avanserte kommunikasjonsnettverk og kommunikasjonsløsninger, informasjonssystemer, systemer for databehandling og analyse, sensorteknologi, målere, displayer og administrasjonsløsninger.

Målet for smarte byer er å kunne integrere data og styre mange ulike komponenter, infrastruktur og løsninger som kommuniserer ved hjelp av maskin til maskin kommunikasjon (M2M). Eksempler på slike systemer inkluderer; vann og avløpssystemer, sikkerhet og overvåking, klimakontroll, elektroniske helsesystemer, trafikksystemer, transportsystem, bomstasjoner, gatebelysning, smarte søppelkasser, rottefeller og strømmålere. Basisen for smarte byer er kommunikasjon, som stort sett baserer seg på mobilteknologi. M2M tillater rask utrulling og tilkobling av et stort mangfold av ulike gjenstander, uavhengig av hvor de befinner seg.

Et forenklet eksempel på en løsning for kommunalteknikk kan være en mobil enhet med en sensor plassert i et kumlokk. Den kan bli programmert til å rapportere på spesifikke tidspunkt på dagen, eller hvis spesielle forhold inntreffer – for eksempel en vannstand utenom det vanlige. Hvis det skulle være behov for å varsle noen, kan enhetene sende alarmer som rapporterer hendelsen. M2M-kommunikasjon åpner også for muligheter til å fjernstyre maskiner ved behov, som for eksempel å sette i gang en pumpestasjon automatisk eller fra en vaktsentral.

Com4 leverer kommunikasjon til blant annet lokalisering av kjøretøy, diagnostikk av busser, informasjon for offentlig transport, smarte bomstasjoner, smarte rottefeller og forskjellige styringsenheter for f. eks vann, solcelle og energi. Ønsker du ytterligere informasjon om fordelene ved bruk av M2M-teknologi innen smarte byer? Ta kontakt med oss!