Tampnet har gjort store investeringer for å bygge verdens beste og største offshore 4G nettverk.

 

Com4 har inngått en avtale om å levere mobil datakommunikasjon over Tampnet sitt 4G-nett i Nordsjøen. Com4 blir med dette Tampnet sin første roamingpartner i Europa, og vil nå kunne levere de samme IoT-tjenestene til sjøs som på land.

Enormt potensiale
Stein André Larner, CEO i Com4, sier at det ligger et enormt effektiviseringspotensiale innenfor offshore.
-Med lavere oljepriser må oljeselskapene effektivisere for å kunne drive lønnsomt. Oljeselskapene er derfor i full gang med å digitalisere prosesser og verdikjeder. Internet of things (IoT) er en sentral del av oljeselskapenes digitaliseringsagenda.

Eksempler på bruk av IoT innenfor offshore er mobil datakommunikasjon til tablets, maskiner og ulike former for sensorer. Slike sensorer kan måle trykk, bevegelse, temperatur, fuktighet m.m. Et annet eksempel er asset management hvor oljeselskapene sporer hvor reservedelene befinner seg ved hjelp av GPS og mobil datakommunikasjon. Nedetid for en oljeplattform betyr tapt inntekt og dersom det raskt kan identifiseres hvor en reservedel befinner seg reduseres nedetid og lønnsomheten øker.

”Remote engineering” er også et område i vekst. Tidligere måtte oljeselskapene leie inn dyre ekspertressurser med spesialkompetanse med lang reisevei. Nå kan lokale ingeniører på oljeplattformene utstyres med HD kamera på hjelmen som trådløst sender live video til eksperter som sitter et annet sted i verden. Arbeidet kan utføres med lokale ressurser men med samme kompetanse som tidligere. Oljeselskapene sparer på denne måten tid og penger som igjen reduserer nedetid på oljeplattformen.

Posisjonert for å ri IoT-bølgen
CEO i Tampnet, Per Helge Svensson, sier at 4G LTE-nettverket er skreddersydd for trådløs kommunikasjon offshore. «Tampnet har gjort store investeringer for å bygge verdens beste og største offshore 4G nettverk. Dette nettverket er basert på vår undersjøiske fiber infrastruktur, som knytter plattformene til land i en robust ringstruktur. Oljeselskaper, serviceselskaper og produsenter av maskiner og sensorer kan gjennom LTE teknologien få samlet inn store mengder data, som igjen vil danne grunnlag for viktige beslutninger for å øke sikkerheten, og for å kunne øke effektiviteten innen boring og produksjon.»

Mobilkommunikasjon som bærer
Avtalen innebærer i praksis at Com4 nå kan levere de samme IoT-løsningene til sjøs som på land. Dette betyr et økt fokus på Machine-to-Machine (M2M) kommunikasjon som et viktig element i en mer kostnadsfokusert, smart og sikker offshorenæring.
–Tampnet er en strategisk viktig partner for oss, da de er verdensledende innen høyhastighetskommunikasjon offshore, med et solid nettverk basert på undersjøisk fiber. Videre har Tampnet detaljert kunnskap om oljebransjen etter å ha operert i dette spesialiserte segmentet i snart 20 år. Dette er en bransje med et enormt potensial hvor vi antar det kommer til å skje mye innen vårt fagfelt de neste to årene, sier Larner.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Stein Andre Larner, administrerende direktør Com4
E-post: stein.andre.larner@com4.no
Telefon: +47 479 00 777

Per Atle Sørensen, Managing Director North Sea Tampnet
E-post: pas@tampnet.com
Telefon: +47 916 43 043

Om Com4
Com4 AS er en norsk kommunikasjonsoperatør med fokus på mobil datakommunikasjon for profesjonelle brukere. Selskapet opererer et omfattende nettverk og produserer mobile tjenester for en rekke forskjellige bransjer, fra industri, energi til helse og sikkerhet. Som en av Europas fremste operatører innenfor maskin-til-maskin (M2M) kommunikasjon, er Com4 unikt posisjonert til å møte fremtidens krav og utfordringer innen IoT.

Om Tampnet
Tampnet eier og drifter det største offshore kommunikasjonsnettverket i verden, og leverer høykapasitets telekomtjenester til mer enn 240 O&G-plattformer, Floating Production Storage and Offloading-enheter (FPSOs) og skip i Gulf of Mexico, samt på den danske, norske og britiske kontinentalsokken av Nordsjøen. Totalt eier og drifter Tampnet et redundant offshore-infrastrukturnettverk basert på 2500km undersjøisk fiberoptisk kabel i Nordsjøen, komplementert av et stort antall høykapasitet radiolinjeantenner og et omfattende 4G LTE-nettverk.