Com4 har signert en langsiktig kontrakt med Rejlers Embriq om å levere kommunikasjonstjenester til prosjektet som Rejlers Embriq leverer til Nettalliansen. Dette innebærer at Com4 leverer tjenester for kommunikasjon til ca 190.000 strømmålere, som inngår i den største moderniseringen av strømnettet på 100 år.

Innen 1. januar 2019, skal alle strømkunder i Norge få ny automatisk strømmåler. I forbindelse med dette skal Com4 sikre datatrafikk som berører ca 190.000 strømmålere. Raymond Berntsen, salgssjef i Com4, sier de primært skal levere SIM-kort til datakommunikasjon for strømmålere og konsentratorer over mobilnettet.
– Det skal leveres og monteres ca. 6000 SIM-kort i konsentratorene for å sikre kommunikasjon med strømmålerne som er utplassert i et radionettverk. Den totale løsningen gir automatisk avlesning til nettselskapet, slik at kundene betaler for hva strømmen kostet i den timen den ble brukt. En annen viktig del av leveransen er Com4s webportal for administrasjon av alle SIM-kort. Løsningen bidrar til at Rejlers Embriq kan styre og administrere løsningen på en svært effektiv måte, sier han.

Smarte strømmålere

Rejlers Embriq inngikk sommeren 2015 avtale med Nettalliansen om leveranse av komplett løsning for ca 190.000 smarte strømmålere, inkludert Smart Grid plattformen Quant og drift av hele løsningen etter leveranse.
– Løsningen vil bidra til bedre forsyningssikkerhet ettersom kundene i større grad får muligheten til å reagere på prissvingningene i markedet sier Espen Kåsin, Direktør Software i Rejlers Embriq, som legger til: Smart strøm fører til et mer fleksibelt strømforbruk som igjen gir bedre utnyttelse av det eksisterende kraftsystemet.

– Nettalliansen har for tiden 42 kraftselskaper på eiersiden. Av disse er 29 selskaper med i Nettalliansen sitt AMS-prosjekt. Alle skal etablere smarte målere med en lokal radioløsning. Alt skal linkes opp mot mobilnettet, hvor SIM-kort teknologi har en sentral rolle. Via samarbeidet med Com4 kan vi levere en tjenesteplattform med en komplett mobilløsning til alle lokale nettselskap i landet, sier han videre.

Bedre forsyningssikkerhet

Espen Kåsin sier hensikten er å gi kundene bedre kontroll på energiforbruket samtidig som det gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet.
– På sikt vil dette gi bedre klimagevinster som et direkte resultat av at energi brukes mer effektivt. Sammen skal vi levere en komplett tjeneste for kommunikasjon til alle de lokale nettselskapene i Nettalliansen, sier han.

Avtalen som strekker seg over 5 + 2 + 2 år, har en estimert totalverdi på ca 10 millioner kroner.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Raymond Berntsen, Sales Manager i Com4, telefon 95 88 63 38
E-post: raymond@com4.no

Espen Kåsin, Direktør Software i Rejlers Embriq, telefon 41 53 59 50
E-post: espen.kasin@embriq.no

Om Com4

Com4 AS er en norsk kommunikasjonsoperatør med fokus på mobil datakommunikasjon for profesjonelle brukere. Selskapet opererer et omfattende nettverk og produserer mobile tjenester for en rekke forskjellige bransjer, fra industri, energi til helse og sikkerhet. Som en av Europas fremste operatører innenfor maskin-til-maskin (M2M) kommunikasjon, er Com4 unikt posisjonert til å møte fremtidens krav og utfordringer innen mobil datakommunikasjon. Com4 har hovedkontoret på Økern i Oslo. 
Finansielt solide og kompetente eiere bidrar til å posisjonere Com4 for å være en betydelig aktør innenfor datakommunikasjon til profesjonelle brukere i årene som kommer. Com4 AS er eid av investeringsselskapene Centennial AS og Vallenus AS, samt gründerne og de ansatte. For ytterligere informasjon, besøk www.com4.no.

Om Rejlers Embriq
Rejlers Embriq designer, utvikler og forvalter IT-løsninger gjennom forretningsområdene Consulting, Operations og Software. Rejlers Embriq er et norsk integrert høykompetanseselskap med 120 ansatte og en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner. Vi bidrar til forretningsmessig gevinst for våre kunder gjennom smarte valg og strategisk bruk av IT som bidrar til innovasjon for kundene våre og øker deres konkurransekraft. Rejlers Embriq leverer tjenester til kunder i hele Norden og er representert i Oslo, Halden, Drammen og Göteborg. Rejlers Embriq er en del av det svenske børsnoterte Rejlers – konsernet.
Mer informasjon: www.embriq.no

Les hele artikkelen