Atea, med Com4 som underleverandør, har inngått en avtale med Validér om å levere kommunikasjonstjenester til mer enn 700 000 strømmålere, Norges største utrulling innenfor AMS. Avtalen som strekker seg over to år, med opsjon på ytterligere to, har en estimert verdi på 13.5 millioner kroner.

I praksis innebærer avtalen at Com4 og Atea, sammen med nettselskapenes allerede etablerte infrastruktur, skal sikre datatrafikken til hele 700 000 strømmålere som håndteres av nettselskapene i SORIA-nettverket. Sammen med Atea har vi skreddersydd en løsning for Validér og nettselskapene sier Stian Eldre, Partner Manager i Com4.
– Løsningen er basert på bruk av dedikerte og private APN i mobilnettet for å sikre logisk separasjon fra annen trafikk i mobilnettet. Det skal leveres SIM-kort til strømmålere, og til konsentratorer som sikrer kommunikasjon med strømmålerne som er utplassert i et eget radionettverk, sier han. Leveransen omfatter også webportal for administrasjon av alle SIM-kort, som gjør at Validér kan styre og administrere løsningen på en svært effektiv måte.

Stian Eldre, Partner Manager i Com4 (tv) og Einar Vaage, regionsdirektør i Atea (th)

Fra analogt til digitalt innen 2019

Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få nye automatiske strømmålere, og alle analoge strømmålere skal erstattes innen 2019, sier Einar Vaage, regionsdirektør i Atea.

– Automatiske strømmålere gjør det enklere for kunden ettersom man ikke lenger må lese av strømmen. I tillegg er det en tryggere løsning ettersom nettselskapene får bedre informasjon ved eventuelle strømbrudd. I avtalen som er inngått med Validér vil Atea håndtere logistikk og forvaltning, mens Com4 skal levere selve kommunikasjonsløsningen og teknologien rundt sier han.

Fremtiden vektlagt

Thomas Thiis, daglig leder i Validér, forklarer at kommunikasjonsløsningen skal leveres til de 27 nettselskapene i SORIA-alliansen.
– Det skal leveres en fremtidsrettet og kostnadseffektiv løsning for automatiske strømmålere til nettselskapene som er lokalisert på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Ved valg av leverandør er det lagt vekt på nærhet til kompetanse og samarbeid, som er alfa og omega i en tid hvor markeder og premisser er under endring. Vi har derfor valgt den løsningen og leverandøren vi mener best kan bistå oss i vår egen tjenesteproduksjon på både kort og lang sikt, sier han.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Stian Eldre, Partner Manager i Com4, telefon 91 38 07 90
E-post: stian@com4.no

Einar Vaage, regionsdirektør i Atea, telefon 930 55 808
E-post: einar.vaage@atea.no

Om Atea

Sammen med kundene våre i hele landet bygger Atea Norge med IT. Hos oss får du et heldekkende tilbud av produkter og tjenester. Vi hjelper deg med hele kjeden, fra design, utvikling og produktforsyning til funksjon og vedlikehold. Gjennom å skape en IT-infrastruktur i verdensklasse er Atea med og legger grunnlaget til et smartere og mer innovativt Norge. Vi har kontorer spredt over hele Norge, og hjelper deg der du er. Atea finnes i syv land i Norden og Baltikum, har ca. 6 800 medarbeidere, er markedsleder i Norden og Baltikum og er den tredje største IT-infrastrukturleverandøren i Europa. Konsernet hadde en omsetning på mer enn NOK 28 milliarder i 2015 og er notert på Oslo Børs. For ytterligere informasjon, besøk www.atea.no.

Les hele artikkelen