Com4 utvider og forsterker nettet

For å møte fremtidens krav til IoT kommunikasjon har Com4 inngått avtale med Tieto om leveranse av deres Evolved Signaling Controller (ESC).

Leveransen er et ledd i en større utvidelse for å rigge nettet for å håndtere store globale leveranser i årene som kommer.

Strengere krav på veien mot 5G

Inntreden av teknologiene Nb-IoT og LTE-M globalt setter større krav til robusthet og tilgjengelighet enn tidligere. Dette betyr at vitale deler av infrastrukturen også må oppgraderes og utvides for å holde tritt med den teknologiske utviklingen samt økende trafikkvolum. Utvidelsen er også et naturlig steg i introduksjonen av femtegenerasjons teknologi i mobilnettene.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Stein Andre Larner, administrerende direktør Com4
E-post: stein.andre.larner@com4.no
Telefon: +47 479 00 777