Åpen linje mellom pleier og pasient

Bare halvparten av pillene som blir skrevet ut i Norge, ender opp i pasientens mage. Det problemet har selskapet Dignio, i samarbeid med Com4, valgt å finne en løsning på.

Om Dignio

Dignio ble stiftet i 2010, og er et visjonært it-firma komponert av leger, helsearbeidere, produktutviklere og ingeniører. Selskapet har en ambisjon om å være ledende leverandør av mobile helseteknologiske løsninger. Dignio tilbyr en fornyet omsorgsmodell, som skal gi brukerne høyere livskvalitet og det offentlige en mer bærekraftig måte å levere eldreomsorg på.

Behov

Glemske pasienter er et stort helseproblem, og bare halvparten av pillene som blir skrevet ut i Norge, ender opp i pasientens mage. Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, eksemplifiserer problemet tydelig: – Dersom medisinene ikke tas i tide, merker ikke pasienter med for høyt kolesterol noe til bivirkningene. Da kan et livstruende hjerteinfarkt – helt uten forvarsel – plutselig inntreffe.

 

Løsning

Dignio har sammen med Com4 tatt problemstillingen på alvor. Dignios produktflaggskip heter Pilly , og er et intelligent pilleskrin som varsler pleietrengende når medisinen må tas. Pillene legges inn i en “karusell” med 28 kamre, og medisineringstidspunkt varsles med lyd eller lyssignal. Om medisinen ikke blir tatt, sendes det SMS-varsel om feil til pårørende.  Det er Com4s SIM-kort-teknologi som sørger for at Pilly kan ta opp kampen med dårlig medisinetterlevelse i helsesektoren. SIM-kortene snakker sammen gjennom et privat nett som er adskilt fra det åpne mobilnettet. Dette gjør at trafikken flyter uforstyrret, og sikrer at informasjonen havner der den skal.

Resultat

Pilly har gjort seg bemerket. Til nå er teknologien solgt til mellom 40 og 50 kommuner i Norge og èn i Danmark. I tillegg er Dignio i forhandlinger med helsemiljøer i Kina og England.

Nasjonalt opplever Dignio at kommunene er i ferd med å bli fortrolige med M2M-basert velferdsteknologi.  Og da er pålitelig kommunikasjon to nøkkelord i møte med en økende etterspørsel. – Com4 leverer en stabil tjeneste som inkluderer tilpassede løsninger og tilstedeværende kundeservice. Også har teknologien vært pålitelig, noe som er helt avgjørende i helsesektoren, sier Jens Espeland, produktutvikler i Dignio.