Mobiloperatøren Com4 er først i verden med å tilby NB-IoT og LTE Cat M1 i Nordsjøen. Tjenesten leveres på Tampnet sitt 4G radionett som nå oppgraderes med støtte for de nye radioteknologiene. De to første selskapene som tar i bruk teknologien er JB Group og Keystone, som leverer EX-godkjente enheter i Nordsjøen over NB-IoT.

Stein André Larner, administrerende direktør i Com4, sier dette er et stort og viktig steg i digitaliseringen av oljenæringen.

– Med andre ord er det starten på en digitaliseringsrevolusjon offshore, sier han.

Mer lønnsomt og effektivt

Oljeselskapene effektiviserer for å sikre lønnsom drift, og bransjen er derfor i gang med å digitalisere prosesser og verdikjeder. Jan Narve Bakken, administrerende direktør i JB Group, sier enheten som nå skal tas i bruk gir helt nye muligheter i form av blant annet sporing, måling av g-krefter, vibrasjoner, lokalisering, analyse og tilstandsrapporter. De første enhetene skal benyttes av IKM for overvåkning av containere, som går til og fra Nordsjøen.

– Med Com4 sin NB-IoT tjeneste i Nordsjøen og vår sporings- og tilstandsmonitoreringsmodul, vil oljebransjen kunne effektivisere driften dramatisk, sier han.

Uante muligheter

Audun Shcibevaag, managing partner i Keystone som leverer en logistikk-plattform for behandling, drift og overvåkning av utstyr, sier det nå er første gang det er mulig med kostnadseffektive oppdateringer i sanntid fra en sporingsenhet i et ATEX-miljø.

– Satelittkommunikasjon er tidligere brukt til en viss grad for å spore og lokalisere utstyr i Nordsjøen. Noe som er en svært dyr løsning med begrensede muligheter. Med NB-IoT dekning i Nordsjøen åpner det seg uante muligheter med tanke på effektivisering, prediktive analyser, sporing og følging av utstyr i sanntid, sier han.

Tampnet tilrettelegger for digitalisering

Administrerende direktør i Tampnet, Per Helge Svensson, sier at NB-IoT og LTE Cat M1 nettverket er skreddersydd for trådløs kommunikasjon offshore.

– Nettverket knytter plattformene til land i en robust ringstruktur. Oljeselskaper, serviceselskaper og produsenter av maskiner og utstyr kan gjennom NB-IoT teknologien få samlet inn store menger data, som igjen vil danne grunnlag for viktige beslutninger, og for å øke effektiviteten innen boring og produksjon, sier han.

NB-IoT er skreddersydd for offshorenæringen

NB-IoT gir flere fordeler sammenlignet med dagens 4G nett og satelittkommunikasjon. Enhetene kan ha inntil 10 års batterilevetid og teknologien gir en betydelig bedre dekningen enn dagens 4G mobilnett. Prisen på hardware reduseres også drastisk, noe som betyr muligheter for nye tjenester for offshore-næringen.

– Potensialet for bransjen er enormt, og det kommer til å skje mye innenfor dette området de to neste årene. Dette er bare starten, og Com4 opplever stor interesse for teknologien og selskapets kompetanse innenfor området, avslutter Stein André Larner.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Stein Andre Larner, administrerende direktør Com4
E-post: stein.andre.larner@com4.no
Telefon: +47 479 00 777