Guide til mobilkommunikasjon for IoT

Guide til mobilkommunikasjon for IoT

Internet of Things (IoT), eller tingenes internett er en sentral komponent i digitaliseringen av samfunnet. IoT skaper verdi for både forbrukere og bedrifter, være seg om det gjelder transportbransjen, industrien, utviklingen av smarte byer, jordbruk eller moderne strømmålere. Mange bedrifter, både vel-og nyetablerte, har IoT som en bærebjelke i nye produkter eller som en forbedring i eksisterende.

Introduksjon

Dersom du er involvert i utviklingen av et nytt IoT-prosjekt, være seg som utvikler, produktsjef, innkjøpsansvarlig eller prosjektleder vet du at det må tas mange beslutninger som har stor innvirkning på sluttresultatet. For å sikre at IoT løsningen har riktige egenskaper, en lang livssyklus og god kontroll på de totale eierkostnadene, er det en rekke variabler å vurdere og ta hensyn til.

Et IoT prosjekt har mange nøkkelkomponenter, fra selve applikasjonen, til IoT-enheten, kommunikasjonsløsningen, applikasjonsserver, dataanalyse og driftsløsning. Denne guiden orienterer om sentrale tema for mobilkommunikasjonen, og gir et godt grunnlag for å ta de rette beslutningene at prosjektet blir en suksess. Følgende områder er vektlagt:

  • Mobilnett som IoT kommunikasjonsbærer
  • Sentrale teknologiegenskaper for mobilkommunikasjon
  • Hvordan teknologivalg påvirke eierkostnadene
  • Valg av partner/tilbyder som kan bidra aktivt til prosjektssuksess i Norge og globalt
  • Valg av teknologiløsning tilpasset prosjektet
  • Hvordan sikre data og løsningen som helhet
  • Skalering – administrasjon av løsningen og støtte for automasjon.
  • Kostnadskontroll og prismodeller tilpasset løsningen.

 

Neste >>

Vil du vite mer om våre IoT-løsninger

Ønsker du mer informasjon om hvilke IoT-løsninger som vil passe for ditt prosjekt. Ta kontakt med oss for å snakke med en ekspert. Du kan benytte skjemaet så kontakter vi deg, eller ringe oss direkte:

Tlf: 94049404
E-mail: connect@com4.no

Insights Page Form NOR

Jeg ønsker mer informasjon!

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen