Mobilnett – et naturlig valg for Tingenes Internett

Mobilnett – et naturlig valg for Tingenes Internett

For å levere en IoT-tjeneste må enhetene være tilkoblet et nett som muliggjør kommunikasjon med applikasjonserveren/skytjenesten over internett, vpn eller dedikerte linjer. Det finnes en rekke ulik teknologi for trådløs kommunikasjon for tilkoblingen, primært tradisjonelle mobilnett, trådløse nett i ulisensiert spektrum og satellittbasert kommunikasjon. Hva slags teknologi som skal benyttes for å koble enhetene til nett må besluttes tidlig i prosessen.

Et mobilnett driftes og overvåkes av en profesjonell mobiloperatør i storskala med landsdekkende dekning. Dette kan være en Mobile Network Operator (MNO) med eget radionett, eller en Mobile Virtual Network Operator (MVNO) som har eget kjernenett og leier tilgang til MNO´ers radionett. MNO/MVNO kan utføre rollen som «IoT konnektivitetstilbyder». For IoT konnektivitetstjenesten innbærer dedikerte spektrum allokert til mobilnett både sikkerhet og forutsigbar kvalitet. Du unngår jobben og kostnadene ved å administrere og distribuere et eget nettverk, eller kjøpe det av mindre partnere rundt om i landet/verden. Mobilnett kjennetegnes av høy kvalitet og oppetid, da det har mange krevende kunder, og er en del av samfunnskritisk infrastruktur med myndighetspålagte krav.

Vil du vite mer om våre IoT-løsninger

Ønsker du mer informasjon om hvilke IoT-løsninger som vil passe for ditt prosjekt. Ta kontakt med oss for å snakke med en ekspert. Du kan benytte skjemaet så kontakter vi deg, eller ringe oss direkte:

Tlf: 94049404
E-mail: connect@com4.no

Insights Page Form NOR

Jeg ønsker mer informasjon!

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen

Det er et globalt økosystem som driver utviklingen videre, og det er liten risiko for at utviklingen stopper opp på grunn av lav oppslutning som andre trådløse teknologier kan oppleve. Mobilnettutviklingen fra 2G til 5G er standardisert av det globale standardiseringsorganet 3GPP, slik at utstyr fra forskjellige produsenter i hovedregel er kompatible og du som kunde har mange modeller å velge mellom til en konkurransedyktig pris. Bransjeorganisasjonen GSMA kommer med anbefalinger for implementering og fremmer samarbeid. Til sammen sørger dette for tilnærmet global dekning for de fleste teknologier, hvilket er perfekt for en rask oppskalering av IoT-prosjektet.

Selv om standard 2G og 4G ofte brukes i IoT, ble teknologien utviklet for smarttelefoner og ikke for tingenes internett. I løpet av de siste årene har det derimot kommet ny mobilteknologi som NB-IoT og LTE-M som begge er spesialutviklet for formålet, og som gjør mobilnett til et enda mer naturlig valg for IoT-løsninger. Egenskapene til disse beskrives i denne artikkelen.