Verdien av selskapet er nesten firedoblet siden 2013!