Referanser

Com4 og Anticimex Smart tar rotta på byrottene

Nå møter rottene massiv motstand nede i kloakken. Takket være ”tingenes internett” kan nå bysentrum tømmes for rotter. Det ved hjelp av teknologi – ikke gift. Løsningen er såkalte smarte rottefeller som er online takket være mobil datakommunikasjon levert av Com4. Når rotter går inn i fella blir de momentant avlivet av 6000 watt eller butte spyd, avhengig av om de er over eller under bakken.

Les mer

Anticimex Smart – en intelligent løsning for skadedyrbekjempelse

Vi deltar i take away-revolusjonen

Med take away-tjenesten Just Eat kan alle til enhver tid kan plukke opp mobiltelefonen, finne en lokal restaurant i en stor nettkatalog, bestille middag og få den hjem på døra. Teknologien bak er levert av Com4.

Les mer

Åpen linje mellom pleier og pasient

Bare halvparten av pillene som blir skrevet ut i Norge, ender opp i pasientens mage. Det problemet har selskapet Dignio, i samarbeid med Com4, valgt å finne en løsning på.

Les mer

Revolusjonerer landbruket med norsk beiteteknologi

Bare i Norge er det 1,4 millioner beitedyr i form av sau, geit og storfe. I Brasil er tilsvarende tall 56 millioner. På verdensbasis mer enn en 1 milliard. Nå kan norskutviklet beiteteknologi sørge for at disse dyrene i fremtiden kan ferdes fritt uten noen som helst fysiske gjerder.

Les mer