Web-Portal

Administrasjon av SIM-kort og M2M-løsningen håndteres enkelt gjennom Com4 Web-Portal. Her har du mulighet til å både administrere abonnement og benytte avanserte funksjoner. Modulene kan også implementeres inn i dine systemer via API, slik at håndteringen blir en del av rutinene som allerede er på plass.

Aktivering

I Web-portalen finnes det flere aktiveringsmuligheter for M2M-SIM som sørger for en rask og sikker aktiveringsprosess. Enten du skal aktivere ett SIM eller flere tusen. SIM-kortet er også utstyrt med en strekkode som gjør det enkelt å skanne inn SIM-nummeret (ICCID) i portalen ved hjelp av en strekkodeleser hvis ønskelig.

For store utrullinger er automatisk aktivering nødvendig, hvor betaling først starter når SIM-kortet blir tatt i bruk. Det gjør det mulig å effektivisere installasjon på fabrikk og samtidig unngå kostnader for SIM som ligger på lager. Du kan også oppdatere produkter, sette opp fast IP adresse eller etablere et kundespesifikt APN via portalen.

Organisering

Du kan selv lage egne grupper med SIM-kort i portalen og navngi hvert enkelt SIM. Dette gjør det lett å holde oversikten, og et krav når du har mange SIM i løsningen. Ved viderefakturering eller internfakturering er dette også et fint verktøy da du enkelt kan ta ut ulike rapporter for dine SIM-grupper, og til og med bryte ned fakturaen og fordele den på gruppene.

Innenfor M2M og IoT er det ofte snakk om mange SIM-kort , og det kan være utfordrende å ha oversikt. Du kan gruppere SIM basert på lokasjon, avdelingsnavn, kontaktpersoner, prosjekt eller hva du måtte ønske å benytte som gruppenavn. Hvis du videreselger Com4 sin tjeneste vil du kunne registrere grupper under ditt selskap med selskapsnavn og kontaktinformasjon, og gi din kunde en tilgang til å se sine aktive SIM i portalen.

Alarmer

Et annet viktig område for å sikre kontroll over M2M-løsningen er bruken av alarmer. Hvis det skjer en hendelse er du avhengig av å bli varslet ettersom det sjelden er et menneske som kontinuerlig overvåker maskinen. Derfor inkluderer Com4s plattform en alarmmodul hvor du kan sette opp ulike former for overvåking og ulike typer av varslinger avhengig av kritikaliteten. Eksempler på alarmer kan være at dataforbruk nærmer seg en predefinert datamengde eller lignende.

Lokalisering

Lokalisering er en fin tjeneste for deg som ønsker å holde oversikt over hvor dine enheter er, uten å måtte benytte GPS. Dette kan være aktuelt hvis løsningen ikke har GPS, eller som en sekundær mulighet for å lokalisere enheter om det skulle være GPS-problemer. Denne tjenesten gir deg sanntidsinformasjon om lokalisering for alle enheter med et Com4 M2M SIM-kort. Tjenestene benytter avanserte trianguleringsmetoder og mapper så koordinater inn i et kart som viser posisjon på en brukervennlig måte i portalen. Nøyaktighet av lokasjon vil være avhengig av dekningsforhold i området.

Rapportering

Med Com4 Web-Portal er det enkelt å hente ut ulike rapporter som sikrer deg oppdatert informasjon. Denne informasjonen gir deg oversikt og mulighet til å justere dine M2M abonnementer basert på faktisk forbruk og behov. Eksempler på tilgjengelige rapporter er blant annet forbruksstatistikker per SIM eller gruppe, detaljer brutt ned på enkeltsesjoner eller fakturahistorikk.

API

Com4 tilbyr et funksjonsrikt Application Programming Interface, API-grensesnitt. Grensesnittet er beregnet for å kunne integrere funksjonalitet inn i dine systemer slik at alt blir en del av rutinene som allerede er på plass. Funksjonalitet som er eksponert i APIet omhandler modulene fra web-portalen rundt SIM-kort administrasjon, avansert diagnostisering, GPRS-statusinformasjon og support.

Med et solid API blir selve integreringsprosessen smidig uten at det påløper store kostnader. Mange av våre kunder starter med å benytte web-portalen og går etter hvert over mot å dypere integrasjoner mot portal og annen infrastruktur. Ta kontakt så kan vi sammen se på API-beskrivelser og gi deg råd som gjør at du enkelt kan integrere våre løsninger inn i dine etablerte prosesser.

Kommunikasjonsstatus

Connectivity status modulen gir sanntidsinformasjon om tilgjengeligheten til din kommunikasjonstjeneste. Ettersom maskiners kommunikasjonsenhet ofte er skjult uten mulighet for menneskelig overvåking og interaksjon er fjernstyring og overvåking helt avgjørende.