On-demand Webinar

IoT, AI og Skytjenester: Fremtidens muligheter innen digitalisering

Live Webinar (1280 x 1280 px)

Se webinaret når det passer deg!

Et spennende digitalt seminar som tar sikte på å utforske den stadig voksende verdenen av IoT, AI og skybaserte tjenester.

Vi vil dykke ned i de nyeste trendene, utfordringene og mulighetene som disse teknologiene bringer med seg, og hvordan de revolusjonerer måten vi lever, jobber og samhandler på.

Agenda:

Påvirkningen av IoT, Kunstig Intelligens og Skytjenester

Jo Eikeland Roald – leder for teknologipolitikk i Abelia (NHO)

Betydningen av IoT, Skytjenester og Kunstig Intelligens for å drive digital transformasjon og muliggjøre innovative løsninger på tvers av ulike bransjer. 

Innsikt i fremtidige trender innen IoT og Skytjenester

Martin Nord – CTO i Com4

IoT-kommunikasjon er en bærebjelke for digitaliseringen av samfunnet vårt.  Både IT-tjenester for privat/bedriftsmarkedet og OT-tjenester for industrielle vertikaler er avhengig av skalerbar, pålitelig og sikker kommunikasjon.  

Empowering business decisions and product innovation with Azure, OpenAI, and Generative AI

Kevin Bellinger – Director of Product Management, Microsoft

Harnessing the capabilities of Azure, OpenAI, and Generative AI can elevate your business strategy and product development. These technologies offer invaluable insights into market trends, customer preferences, and opportunities, enabling data-driven decision-making.

Registrer deg i dag!

Fyll inn informasjonen din nedenfor og få umiddelbar tilgang til vårt on-demand webinar.