Revolusjonerer landbruket med norsk beiteteknologi

Bare i Norge er det 1,4 millioner beitedyr i form av sau, geit og storfe. I Brasil er tilsvarende tall 56 millioner. På verdensbasis mer enn en 1 milliard. Nå kan norskutviklet beiteteknologi sørge for at disse dyrene i fremtiden kan ferdes fritt uten noen som helst fysiske gjerder.

Nofence AS har nemlig sammen med underleverandørene Com4, Lillebakk Engineering, Axbit, Minoko og Partnerplast utviklet et GPS-basert lydgjerde for beitedyr. Eller det som Nofence elegant kaller for beiteteknologi.

Om Nofence

Nofence er resultatet av det gründeren sier begynte med en ”litt barnslig idé” når han var i tenårene for godt over tyver år siden. Er det mulig å gjerde inn dyr uten fysiske gjerder? Etter mange år i tenkeboksen, og etterhvert tilgang på GPS-teknologi, ble det i 2005 startet smått med utvikling av en prototype av et GPS-basert lydgjerde. I 2011 ble det stiftet et aksjeselskap for å sette fart på utviklingen. Sterke utviklingsmiljøer er etterhvert blitt koblet på. Siden har det bare gått en vei – framover. Til sommeren vil hele 80 norske pilotkunder teste ut denne beiteteknologien som de første i verden. Produktet er planlagt å komme i salg høsten 2017. Teknologien er patentert i Norge og USA, og det ligger inne en søknad for Europa.

 

 

Behov

I Landbruksmelding nr 9 (2011-1012) står det at det skal legges vekt på at matproduksjonsnæringen kontinuerlig må søke å forbedre driftsmåte og aktivt nyttiggjøre seg ny teknologi som bidrar til å effektivisere  og dokumentere driften, redusere tapene og sikre dyrevelferden. I tillegg er det viktig å bevare dyr, planter og kulturlandskap i tilknytning til beitearealer, og ikke minst redusere tidsbruk og kostnad i forbindelse med dyreflytting, oppsyn og innsamling. Hvilket er en stor utfordring i en allerede presset næring og hverdag.

Løsning

Enkelt forklart har Nofence, med hjelp fra blant andre Com4 og Lillebakk Engineering, utviklet teknologi som løser mange av de nevnte utfordringene og behovene. Dyrene bærer en klave som inneholder elektronikk som en GPS-mottaker og et simkort fra Com4. Fra klaven sendes og mottas det signaler via mobilnettet til datasenter. Når et dyr er på vei ut av et definert beiteområde gir klaven et varsel om strømstøt i form av vibrasjon og en lyd som gradvis øker opp til en definert tone.

nofence-illustrajson-com4-w690

For å unngå strømstøt må dyrene vende tilbake til beiteområdet. Erfaring viser at dyrene bruker kort tid på å lære dette. Dyreholderen kan enkelt definere beiteområdet via en app eller nettportal. Behov for gjerder og vedlikehold er med andre ord en saga blott. Til det beste for beitedyr, ville dyr og mennesker.

nofence-produktbilde-com4-w690

Resultat

Oscar Hovde Berntsen, daglig leder og gründer i Nofence, sier han er stolt over at 80 pilotkunder nå står klare til å ta i bruk beiteteknologien.

– Til tross for en lav medieprofil, har det vært stor interesse for dette fra bønder i hele vårt langstrakte land. I første omgang er teknologien testet på geiter, hvilket har fungert over all forventning. Dyrene bruker kort tid på å lære seg varslingen om at det nærmer seg beitegrensen. Vår ubeskjedne påstand er at Nofence til revolusjonere beitebruken og samtidig bedre dyrevelferden, sier han.

Teknologien åpner også opp for nye inntektskilder for bønder. For eksempel har noen av kundene begynt å tilby landskapspleie. Altså beitetjenester med geit for å hindre gjengroing. Tidligere måtte man betale for beitemark, mens man nå kan ta seg betalt for dyrenes beiting. Teknologien gir også atferdsinformasjon om dyrene, slik at integrert logikk kan varsle om det som kan indikere sykdom, skade, rovdyrangrep eller at det dyr sitter fast. Med enkle tastetrykk i appen kan du hindre at dyrene får tilgang til farlige områder eller områder hvor beitedyr ikke er ønskelig. Som for eksempel i hytteområder. Dette er disruptiv teknologi i praksis.

Oscar Hovde Berntsen, daglig leder og gründer i Nofence, sier Com4 leverer en stabil tjeneste for datatrafikk og er en veldig sentral del av beiteteknologien.

– Vi er avhengig av stabil og sikker datatrafikk for at bonden skal kunne endre beiteområder når dyret er på beite, samt det å bli varslet om hendelser som krever oppfølging. Com4 og Lillebakk Engineering har vært en veldig god partner i utviklingen av teknologiløsningen som på mange måter vil revolusjonere beitebruken, sier han.