Atea og mobiloperatøren Com4 inngår kontrakt med Validér for leveranse av mobil datakommunikasjon til automatiske strømmålere (AMS). Estimert verdi på avtalen er 107 MNOK, og omfatter leveranse av opp til 1 000 000 SIM-kort og tilhørende tjenester. Avtalen har en varighet på to år, med opsjon på ytterligere seks år.

Stortinget har vedtatt at alle norske husstander innen 2019 skal få installert digitale strømmålere med automatisk måleravlesning. Endringen åpner for en rekke nye digitale tjenester i strømnettet. De digitale strømmålerne kobles til internett for å samle data som tidligere har blitt meldt inn manuelt, inkludert forbruk og rapportering av strømbrudd.

Einar Vaage – Regional director Atea, Michael Jacobs – CEO, Atea Norge, Thomas Thiis – CEO, Validér, Stein A. Larner, – CEO, Com4

Atea og Com4 som leverandør

For Validér er det viktig å ha et trygt reisefølge som kan levere en fremtidsrettet og kostnadseffektiv løsning. Vi vektlegger nærhet til kompetanse og samarbeid, og har med Atea og Com4 valgt de leverandørene vi mener best kan bistå oss i vår tjenesteproduksjon, sier Thomas Thiis, daglig leder av Validér.

Avtalen bidrar til at Validér er rigget for videre vekst innenfor innsamling av måleverdier over mobilt bredbånd, både for eksisterende og nye kunder, legger Thiis til.

I avtalen inngått med Validér vil Atea håndtere logistikk og forvaltning, mens Com4 skal levere selve kommunikasjonsløsningen og teknologien rundt.

Overskrivbare SIM-kort i de automatiske strømmålerne gir mulighet til å skifte mobilleverandør uten å måtte bytte SIM-kort. Slik unngår man en betydelig kostnad.

Sikkerheten ivaretatt

Når IoT trer inn i stadig flere hjem, må sikkerhet stå i høysetet.

Dette er snakk om Norges største leveranse på IoT-kommunikasjon. Da er det essensielt at løsningen som leveres, er skapt med sikkerhetsaspektet som en forutsetning. Trafikken rutes fra strømmåler til et eget lukket nett med ende-til-ende kontroll, sier Stein Andrè Larner, administrerende direktør i Com4.

1 000 000 strømkunder

Med Com4 benytter Atea ny teknologi for å gjøre hverdagen enklere for potensielt 1 000 000 strømkunder.

Dette er et godt eksempel på hvordan den digitale revolusjon forenkler, fornyer og forbedrer funksjoner i samfunnet. Vi er stolte over å kunne bidra med nytteteknologi som gagner så mange, sier administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Michael Jacobs, adm. dir. Atea Norge, e-post: Michael.Jacobs@atea.no, mobil 908 28 216
Thomas Thiis, daglig leder Validér, e-post: Thomas.Thiis@valider.no, mobil 926 91 010
Stein A. Larner, daglig leder Com4, e-post: stein.andre.larner@com4.no, mobil 479 00 777

Om Atea Norge (Atea AS)

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er 1650 ansatte og har kontorer i 25 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for omtrent NOK 31 milliarder i 2016. www.atea.no

Om Com4

Com4 AS er en norsk kommunikasjonsoperatør med fokus på mobil datakommunikasjon for profesjonelle brukere. Selskapet opererer et omfattende nettverk og produserer mobile tjenester for en rekke forskjellige bransjer, fra industri, energi til helse og sikkerhet. Som en av Europas fremste operatører innenfor maskin-til-maskin (M2M) kommunikasjon, er Com4 unikt posisjonert til å møte fremtidens krav og utfordringer innen mobil datakommunikasjon. Com4 har hovedkontor på Økern i Oslo. www.com4.no

Om Validér

Validér AS ble etablert i juni 2013 og er eid av 27 nettselskaper på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge. Validér AS fungerer som tjenesteleverandør for sine eiere og forvalter og drifter sentralsystemet for innsamling og behandling av all måledata. www.valider.no