IoT-revolusjon i detaljhandelen

En snartur på nærbutikken, kjøpesenteret eller kiosken gir en tydelig påminnelse om hvilken
gjennomgripende innvirkning tingenes internett (IoT) har hatt på detaljhandelen. Denne
bransjen har vært gjenstand for en omfattende omstilling etter at IoT gjorde sitt inntog.

IoT-kommunikasjon / Innovasjon / Detaljhandel
https://26515998.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26515998/Untitled%20design%20%284%29.png

Dagens detaljister utnytter ny og moderne teknologi som skytjenester, mobile enheter, radiofrekvensidentifikasjon (RFID) og nettvarder (beacons) for å kunne tilby tilkoblede handleturer og skape bedre shoppingopplevelser for sine kunder. Hele 70 prosent av detaljistene tror IoT vil føre til en grunnleggende endring i forretningsstrategiene deres i framtiden.

Hvis du er interessert i integrasjon av IoT-løsninger i din detaljvirksomhet, og ønsker å utforske hva som ligger til grunn for kommende trender og hvilke fordeler som er forbundet med slike løsninger, er denne artikkelen midt i blinken for deg.

Her er et kort sammendrag av det vi skal se nærmere på:

  • IoTs rolle i detaljhandelen
  • Fordeler ved IoT i detaljhandelen
  • Bruken av IoT i detaljhandelen
  • IoT-trender i detaljhandelen
  • Slik kan Com4 bistå detaljister med IoT-løsninger

IoTs rolle i detaljmarkedet

IoT fungerer som en hjørnestein i detaljmarkedet, og revolusjonerer måten selskapene driver sin virksomhet på. Det omfatter et nettverk av fysiske enheter, gjenstander og områder med innebygget, avansert teknologi, som nettvarder med blåtannteknologi, sensorer, GPS og RFID. Dette nettverket gjør at merkevareselskaper kan følge med på hvor varene er, hvilken tilstand de er i, varenes bevegelser og lagerbeholdning i sanntid, fra hvor som helst. Detaljistene kan oppnå ekstraordinær synlighet ved å etablere sømløse forbindelser og utveksle data med ulike systemer og enheter over internett.

Følgende to IoT-applikasjoner er blant de mest utbredte i detaljhandelen:

Innsamling og utveksling av data

Enheter utstyrt med sensorer kan spore produktenes livssyklus og handlemønstre, og samle inn mange ulike typer data, for eksempel miljø- og utstyrsdata, salgsdata og lagernivå. Disse dataene kan lagres,omarbeides og analyseres ved hjelp av avanserte algoritmer for å hente ut meningsfylt kunnskap som kan bedre den daglige driften.

Automatisering av prosesser


Tilkoblede butikker og enheter med IoT kan automatiseres helt eller delvis, noe som kan bidra til økt effektivitet, bærekraft og robusthet i drift og prosesser.
Automatisering i detaljhandelen kan føre til raskere prosesser i forsyningskjede, lagerstyring, ordreoppfølging og kasse, og gi økt effektivitet i overordnet drift.

Fordeler ved IoT i detaljhandelen

IoT får stadig større utbredelse i detaljhandelen, fordi det har en rekke fordeler. IoT-teknologi gir muligheter for utvikling av nye forretningsmodeller, gir god innsikt i kundeatferd, effektiviserer prosesser og øker medarbeidernes produktivitet. La oss se nærmere på de viktigste fordelene ved å innføre IoT-applikasjoner i detaljhandelen.

Effektiv styring av forsyningskjeden

Tilkoblede sensorer gir en kontinuerlig strøm av data i sanntid, noe som gjør at man aktivt kan finne mulige flaskehalser, legge reserveplaner, etablere optimale handleruter og framskynde vareleveranser. Produsenter, leverandører og distribunaler kan optimalisere leverings- og ledetider og sikre rask levering til selgere og forbrukere.

Bedre kundeopplevelse

IoT-løsninger og maskinlæringsalgoritmer gir muligheter for nøyaktige analyser av forbrukerdata, noe som kan gi individuelt tilpassede shoppingopplevelser.

Optimal butikkutforming

Programvare for analyse av varerader, som er koblet til sensorer, kan utnytte IoT- teknologi for å forbedre utformingen av butikken. Dette bidrar til bedre analyser av kundeatferd. Dataene som samles inn kan gi detaljistene bedre forståelse for kundenes oppførsel, identifisere forvirrede og utålmodige kunder og finne årsaker til forlatte handlevogner. IoT-analyser av detaljhandelen og beregning av etterspørsel basert på maskinlæring kan bidra til å forutse etterspørsel, forsyning og forholdstall for kundelojalitet, slik at man kan foreta målrettede justeringer i butikkmiljøet.

Effektiv lagerstyring

RFID-brikker, nettvarder og sensorer bidrar til en sømløs synkronisering av varer og lager mot datasentre. Digitale prislapper og elektroniske hylleetiketter kan, integrert med muligheter for bildeanalyse, gi bedre kontroll og lagernivå, også med hensyn til utløpsdatoer, både på lageret og i butikkhyllene.

Bruken av IoT i detaljhandelen

Moderne detaljister gjør bruk av mange ulike IoT-enheter, plattformer og applikasjoner for å få oversikt over utviklingen i detaljistbransjen. La oss se nærmere på noen konkrete eksempler som viser hvordan detaljister utnytter potensialet i IoT for å revolusjonere handleopplevelsen:

Digitale butikkhyller

Detaljistene bruker digitale butikkhyller utstyrt med IoT, slik at de kan spore mengden varer og sørge for at de aldri er utsolgt. Vektsensorer og RFID-tagger på vare- og lagerhyller gir effektive lagerprosesser, som igjen bidrar til god og kostnadseffektiv styring. Digitale butikkhyller bidrar til å forebygge feil plassering av varer, og kan også avdekke tyveri i butikken, noe som igjen kan redusere behovet for andre sikkerhetstiltak.

Optimal produktplassering

Butikksjefer kan bruke data fra IoT-sensorer og videoanalyser til å finne de beste områdene i butikken. De kan teste plassering av ulike varetyper på ulike steder for å finne den mest lønnsomme butikkutformingen. Bruk av selvlærende analysealgoritmer kan hjelpe butikkeierne med å levere en sømløs shoppingopplevelse.

Sporing av kjøpsatferd

Bevegelsessensorer gir viktig informasjon om bevegelsesmønstrene i butikken og hvor lenge kundene oppholder seg i de beste butikkområdene. Disse dataene gir bedre planlegging av markedsføring i butikken og målrettet markedsføring gjennom effektiv digital annonsering, beregnet plassfordeling og utforming av varerader. Detaljistene kan også bruke slike data til å gi bedre kundeservice gjennom å styre ventetid i kassa.

Sømløs navigering i butikk

IoT i form av sensorbasert lyssetting, temperaturstyring, sikkerhetstiltak, lagerovervåking, innendørs luftkvalitet (IAQ) og køsystemer i kassa er alle tiltak som kan gi en bedre butikkopplevelse for de handlende. Detaljistene kan utnytte data som hentes ut og analyseres fra IoT-løsninger til å foreta samsvarskontroll etter flere parametre, for eksempel belysningsplaner, energiforbruk, kjølesoner, lagerstyring, ytelse i klima- og ventilasjonsanlegg og vedlikeholdsplaner.

Automatisering av kassetjenester

IoT-teknologi, som for eksempel bevegelsesaktiverte kamera, nettvarder og hyllemerking gir mulighet for helautomatiserte shoppingopplevelser som krever mindre betjening i butikken. Kundene kan gå inn i butikken, plukke det de vil ha, betale via nett, motta digitale kvitteringer på smarttelefonene sine og gå ut av butikken uten behov for manuell betjening.

Sensorer for reparasjon og vedlikehold i butikken

Detaljistene kan installere kommersielle sensorer i rom for oppbevaring av matvarer, parkeringsanlegg og lager for å overvåke lys, fuktighet, temperatur og luftkvalitet.
Disse sensorene utløser en umiddelbar alarm dersom en kritisk faktor avviker fra ønsket intervall. Detaljistene kan kjøre rapporter for å spore trender og variasjoner over tid, som gir grunnlag for automatiske sikkerhetskontroller.

Overvåking av kjølekjede

IoT-baserte sensorer kan følge med på forholdene i matlagre, lasteskip og varebiler, noe som sikrer ferske matvarer og minst mulig avfall. Nøyaktige data, som for eksempel temperaturen varene lagres under og varigheten på transporten, forbedrer transportkvaliteten i sanntid, og gjør at man kan unngå situasjoner der varene oppbevares ved for lave eller for høye temperaturer, og slik unngå betydelige tap.

Untitled design (6) 3

IoT-trender i detaljhandelen

I detaljhandelen ser vi betydelige IoT-relaterte trender, som har stor innvirkning på næringens framtid. I henhold til forskning og markedsanalyser er følgende trender særlig framtredende:

-Etterspørselen etter IoT i detaljhandelen ventes å utvide markedets størrelse til 177,9 mrd. euro innen 2031.

-Optimalisering og automatisering av forsyningskjeden blir ansett som de viktigste drivkreftene for utbredelsen av IoT.

-Kommunikasjonsteknologi, som for eksempel digital skilting og digitale hylleetiketter, nettvarder og prislapper gjør at merkevareselskapene kan få tilgang til store datavolumer om kundenes aktiviteter mens de handler i butikken.

Slik kan Com4 bistå detaljister med IoT-løsninger

Som en ledende leverandør av IoT-kommunikasjon, ønsker Com4 å hjelpe detaljister med topp moderne IoT-løsninger som er skreddersydd til deres unike behov. Vi går sammen med alle slags detaljister, fra oppstartsbedrifter til store selskaper, og leverer tilpassede tjenester og løsninger for utvikling av IoT-applikasjoner.

Vi har omfattende kompetanse fra samarbeid med en lang rekke kunder i ulike bransjer, slik at våre detaljistkunder kan få fullt utbytte av IoT og bedre drift og samspill med kunder.
Retail-Cellular-service-models-diagram-min
Vi har for eksempel nylig samarbeidet med et logistikkselskap, der vi bisto med sømløs styring av forsyningskjede og flåte basert på IoT. Denne løsningen har gitt informasjon i sanntid og muligheter for optimalisering som har ført til mer effektiv drift.

Med det dynamiske landskapet vi ser i detaljisthandelen i dag, er integrasjon av IoT- løsninger avgjørende for å opprettholde konkurranseevnen og tilby de beste kundeopplevelsene. For detaljhandelen er fordelene ved bruk av IoT store, i alt fra en mer effektiv forsyningskjede til bedre samspill med kundene. Detaljister av alle størrelser kan bruke IoT for å øke effektiviteten og utnytte muligheter til digital omstilling.

Hvis du er klar til å ta i bruk IoT i din(e) butikk(er), og trenger et kompetent team du kan rådføre deg med for utvikling og styring av skreddersydde, intelligente IoT-løsninger, står vi i Com4 klare til å hjelpe deg. Våre dyktige fagfolk er brennende opptatt av å hjelpe deg å finne fram i IoT-landskapet, og vi ønsker å levere resultater som kan styrke din virksomhet.

Utforsk mulighetene knyttet til IoT med Com4

Kontakt oss i dag og kom i gang med IoT-drevet innovasjon i din virksomhet. Sammen kan vi skape en framtid der kommunikasjon og effektivitet omdefinerer handleopplevelsen.

 

Northern-light-sky
ABONNER

Hold deg oppdatert