Ebike in city top

TILBY BEDRE MIKROMOBILITET MED IOT

Com4s IoT-kommunikasjonsteknologi gir muligheter for fleksible, kostnadseffektive og optimaliserte mikromobilitetsflåter med høy tilgjengelighet.
Ebike in park

Få et fortrinn innenfor mikromobilitet ved hjelp av IoT-kompetansen vår

IoT har endret mikromobilitetsmarkedet fullstendig. Ved å utnytte kommunikasjons- og analysemuligheter kan bedrifter innenfor denne bransjen oppnå bedre sikkerhet, flåtestyring og brukeropplevelser, redusere kostnadene og drive mer bærekraftig.

Com4 kan hjelpe deg med å utvikle ulike løsninger innenfor mikromobilitet

Security

Bedre sikkerhet

Ved hjelp av IoT kan mikromobilitetskjøretøy utstyres med sensorer og kameraer som fortløpende registrerer hindringer, trafikk og fotgjengere. På grunnlag av denne informasjonen får man et bedre grunnlag for å sette i verk forebyggende tiltak mot ulykker.

Micromobility

Bedre flåtestyring

Ved hjelp av IoT kan bedrifter som tilbyr mikromobilitet, overvåke og administrere flåtene fortløpende. De kan følge med på posisjonen, batterinivået og ytelsen til kjøretøyene for å sikre at de fungerer optimalt.

User

Bedre brukeropplevelser

Brukerne får en mer sømløs og mer personlig tilpasset opplevelse med mikromobilitetsløsninger som støtter IoT. Ved hjelp av mobilapper kan de finne kjøretøy i nærheten, låse dem opp og betale for turen uten å måtte kommunisere med mennesker.

Performance

Kostnadsbesparelser

Ved hjelp av IoT kan bedrifter som tilbyr mikromobilitet, optimalisere virksomheten og redusere kostnadene knyttet til vedlikehold, lading og flåtestyring. Dette kan resultere i bedre økonomi per enhet og økt lønnsomhet. 

Flexible

Bærekraft

IoT kan hjelpe leverandører av mikromobilitet med å nå bærekraftmålene sine. Ved å samle inn data om bruksmønstre, ytelsen til kjøretøy og ladeprosessen kan de identifisere forbedringspotensial og redusere klimaavtrykket.