Men infront of computers top

LEDENDE SIKKERHETSLØSNINGER FOR IOT

Behovet for IoT-sikkerhet øker på grunn av IoT-implementeringens omfang og kompleksitet samt den konstante utviklingen i sikkerhetslandskapet. 

 

Organisasjoner bør være oppmerksomme på at de når som helst kan være under angrep.

 

83% %
av IoT-enheter er dårlig beskyttet
5
minutter er den gjennomsnittlige tiden det tar før en IoT-enhet blir angrepet for første gang
€4 M
er den gjennomsnittlige kostnaden ved et sikkerhetsbrudd
Man with headset infront of screens

Sikkerhet i flere lag for IoT

Com4 har et bredt utvalg av tilleggstjenester tilpasset behovet for sikker kommunikasjon med enhetene. 

Med løsningen for privat APN tilbyr vi en sikker, isolert og privat tilkobling fra enhetene til for eksempel nettet, bedrifter, datasentre og skyplattformer.

Ved hjelp av APN-løsningen kan du sørge for at IoT-enhetene bare kobles til godkjente nettverk, slik at dataene dine sikres mot uautorisert tilgang. Med VPN-løsningen får du i tillegg en sikker, kryptert tunnel som beskytter dataene dine mot sikkerhetstrusler.

Med VPN-tilgang fra privat APN kan vi overføre dataene dine på en sikker måte fra enhetene via krypterte tunneler eller dedikerte linjer til stedet der du befinner deg. VPN-løsningene våre er fleksible, slik at du enkelt kan konfigurere andre tilganger.

With a VPN access from the Private APN we can securely transport the data from your devices through either encrypted tunnels or dedicated lines to your premises. Our VPN solutions are flexible and can easily be configured with different accesses.

Woman in reception

Langsiktig strategi for å beskytte IoT-enheter

For å redusere risikoen for sikkerhetsbrudd til et minimum er det viktig å beskytte enhetene og datakommunikasjonen. IoT-ressursene er i økende grad utsatt for ulike former for trusler, deriblant tyveri og bytte av SIM-kort, uautorisert kommunikasjon med endepunkter og DDoS-angrep.

Com4s løsning for administrasjon av IoT-sikkerhet gir en rekke muligheter, både på SIM- og nettverksnivå, til å beskytte dataene som overføres til serverne dine. Med muligheten til å overvåke og sette i verk nødvendige tiltak kan du beskytte IoT-løsningen og få bedre oversikt over potensielle sikkerhetstrusler.

Implementer sikkerhetstiltak som er strengere enn bransjestandardene

  • Konfigurer beskyttelse som overgår beste praksis innenfor IoT-sikkerhetsstyring.
  • Forebygg sikkerhetsbrudd ved å identifisere og tette sikkerhetshull.
  • Automatiser prosessene for identitets- og tilgangsstyring mellom enheter, nettverk og skyplattformer.

  • Ta i bruk et virtuelt privat nettverk for å beskytte overføringene av data fra enhetene til serverne.
  • Bruk private dedikerte IP-adresser og APN-er for å unngå at enhetene er tilgjengelige på det åpne nettet.
  • Bruk brannmursystemer for å begrense tilgangen til og fra godkjente nettsteder.

Woman and man in meeting room

Snakk med en sikkerhetsekspert hos Com4

Finn ut hvordan du sikrer enhetene og dataene dine mot sikkerhetsbrudd, og hvordan du beskytter bedriften og dataene.