Tractor top

UTNYTT POTENSIALET I SMART LANDBRUK

IoT-teknologi kan revolusjonere landbruket ved å gjøre næringen mer effektiv, bærekraftig og lønnsom. Etter hvert som verdens befolkning stadig vokser og ressursene blir knappere, kommer behovet for nyskapende løsninger som for eksempel IoT bare til å øke.

Økt effektivitet, produktivitet og bærekraft i landbruksnæringen med IoT

Den eksponentielle veksten i verdens befolkning gjør at mer av maten må produseres ved hjelp av bærekraftige metoder. Men betingelsene er krevende: Det blir stadig mindre dyrkbare arealer og naturressurser, og konstante endringer i klimaforholdene har enorm innvirkning på produksjonen. Med IoT kan bønder ta smartere beslutninger i rett tid. Ved å samle inn og analysere data via sensorer som er koblet til nettet, får man et bedre beslutningsgrunnlag for ulike aspekter av gårdsdrift. 

Utviklingen av metoder for presisjonslandbruk er gunstig for næringen. Her bruker man teknologi for kontinuerlig observasjon og måling, slik at bøndene kan reagere umiddelbart på risikomomenter knyttet til avlingene, jordene, dyrene og maskinene. Med IoT-løsninger kan du få bedre avlinger og forbedre annen virksomhet (deriblant husdyrproduksjon) samtidig som du reduserer driftskostnadene. Alt dette bidrar til å øke lønnsomheten samtidig som miljøpåvirkningen reduseres.

Man in a field

Se fordelene ved mobilkommunikasjon i smart landbruk

Tractor

Presisjonslandbruk

Ved hjelp av IoT-sensorer og -enheter kan bønder få løpende oppdatert informasjon om værmønstre, jordforhold og statusen for avlingene, slik at de får et bedre grunnlag for beslutningene om når de skal så, gjødsle og høste.

Water

Vannbesparende bruk

Med IoT-sensorer kan bønder følge med på fuktighetsnivået i jorden og vanningssystemene for å optimalisere vannforbruket og spare på vannet.

Customer portal

Overvåking av husdyr

Med IoT-enheter kan bønder følge med på husdyrenes helse og atferd, og fange opp potensielle helseproblemer før de utvikler seg til alvorlig sykdom.

End to End solutions

Administrasjon av leveringskjeden

IoT-teknologi kan brukes til å spore produkter fra gården til markedet, slik at bønder og distributører kan optimalisere logistikken og redusere svinn.

Flexible

Bærekraftig gårdsdrift

Ved hjelp av IoT-teknologi kan bønder ta i bruk mer bærekraftige metoder for gårdsdrift basert på informasjon om jordhelse, vannforbruk og andre miljøfaktorer.

Plant sensor

Mer effektiv og bærekraftig gårdsdrift ved hjelp av IoT-teknologi

Vil du utvikle oppfinnsomme teknologiske landbruksløsninger for å øke avkastningen og optimalisere ressursbruken? Com4 har verktøyene du trenger for å realisere dette målet.

Med den globale IoT-plattformen vår oppnår du pålitelig kommunikasjon med enhetene dine på alle former for dyrket mark. Du kan også skalere løsningene etter behov og utvide virksomheten til nye markeder. Med den fleksible og brukervennlige plattformen vår kan du oppnå målet om å produsere mer med mindre, og med datagrunnlaget kan du utvikle nyskapende og bærekraftige metoder for gårdsdrift. Er du klar for å komme i gang? Få hjelp av Com4 til å utnytte IoT-produktene dine og bidra til å revolusjonere landbruksnæringen.

Man with tablet in field

Utvikle og implementer ledende IoT-løsninger med Com4

Ta kontakt med ekspertene våre for å ta i bruk nyskapende metoder på bruket.