Woman by container top

NYTTIGE BEGREPER KNYTTET TIL IOT

Når du jobber med IoT-prosjekter, kan du støte på ukjente begreper og akronymer. For å hjelpe deg har vi lagd en liste med definisjoner av viktige begreper.

IoT-ordliste

Kunstig intelligens

Med kunstig intelligens opprettes et system som kan tenke og samhandle som mennesker, eller til og med bedre.

Big data

Big data innebærer enorme datamengder som ikke kan behandles ved hjelp av tradisjonelle metoder for innsamling og analyse, på grunn av dataenes størrelse eller type.

Bluetooth

Bluetooth er trådløs teknologi som brukes i kommunikasjon over korte avstander i IoT-prosjekter.

Category M1 (Cat M1)

Category M1 (Cat M1) er en mobilteknologi med lavt strømforbruk og høy områdedekning utviklet spesielt for IoT-prosjekter.

IoT-mobilkommunikasjon

I prosjekter med IoT-mobilkommunikasjon bruker man ofte de samme mobilnettverkene som enheter som smarttelefoner, for eksempel 2G, 3G, 4G (LTE) og Cat M1.

Skytjenester

Skytjenester vil si forbruksbaserte tjenester for databehandling på internett, for eksempel servere, lagring og analyse.

Communication Platform as-a-Service (CPaas)

CPaaS (Communication Platform as-a-Service) er en skytjeneste som gir utviklere og bedrifter muligheten til å legge til kommunikasjon i sanntid i programvaren sin og tjenestene sine. Gjennom slike tjenester får utviklerne tilgang til API-er og verktøy for å integrere tale, video, meldinger og annen kommunikasjonsfunksjonalitet i den eksisterende programvaren uten at de selv må utvikle og administrere den underliggende infrastrukturen.

C-V2X

C-V2X står for «Cellular Vehicle-to-Everything». Ved hjelp av denne teknologien for trådløs kommunikasjon kan kjøretøy kommunisere med andre kjøretøy, infrastruktur, gående og andre enheter.

Edge Computing

Dette er en datamodell for behandling av data ytterst i nettverket, altså nærmere datakilden, i stedet for å sende dataene til behandling i et sentralt plassert datasenter. På denne måten kan man oppnå raskere behandling og mindre forsinkelser.

eSIM

En eSIM-modul (embedded Subscriber Identity Module) er en type SIM-kort som er direkte innebygd i enheten (vanligvis loddet fast til enheten i produksjonen) i stedet for å settes inn senere. Til forskjell fra tradisjonelle fysiske SIM-kort, som kan tas ut og byttes ut, er eSIM-modulene innebygd i kretskortet i enheten og kan ikke fjernes eller byttes fysisk.

I dag brukes eSIM-moduler ofte i forbrukerprodukter (smarttelefoner, nettbrett og smartklokker). De er også utbredt i IoT-løsninger på bedriftsmarkedet, der de bidrar til å gjøre enhetene mindre, forbedre logistikken og øke sikkerheten. Innebygde SIM-moduler passer godt sammen med eUICC-teknologi, der profilen som styrer kommunikasjonen, kan endres og aktiveres eksternt.

Dermed kan operatørene av mobilnettverkene optimalisere eUICC-profilen for spesifikke bruksområder, og brukerne kan bytte mellom operatører uten fysisk å bytte SIM-kort.

Firmware-over-the-air (FOTA)

Firmware-over-the-air (FOTA) er en teknologi for administrasjon av mobilprogramvare (MSM) som gir muligheter for å oppgradere fastvaren i mobilenheter trådløst over nettverket.

5G

5G er femte generasjons teknologi for mobilnettverk, med raskere dataoverføring, mindre forsinkelser og bedre nettverkskapasitet. Denne teknologien er ideell for IoT-enheter.

 

IoT

IoT (tingenes internett) er et system der enheter og komponentene i dem kobles til internett for å gjøre enhetene smartere og nyttigere.

IoT gateway

En IoT-gateway (tingenes internett) er en enhet eller programvare som fungerer som bro mellom IoT-enheter og skyen. Gatewayen samler inn data fra sensorer, kameraer og andre IoT-enheter.

Deretter filtreres, behandles og analyseres disse dataene i gatewayen før de sendes til skyen for videre analyse og lagring. IoT-gatewayer kan også utføre andre funksjoner, som for eksempel sikkerhetsfunksjoner og oversettelse av protokoller, for å sikre at dataene som overføres mellom enhetene og skyen, er beskyttet og kompatible med de aktuelle protokollene.

IoT-ruter

Rutere kan brukes til å koble IoT-enheter til internett eller andre enheter i et nettverk. De kan også ha sikkerhetsfunksjoner, for eksempel brannmurer og virtuelle private nettverk (VPN), som beskytter mot uautorisert tilgang og sikkerhetsbrudd.

Integrert SIM (iSIM)

En iSIM-modul (integrert SIM) er en type SIM-kort som er integrert direkte i brikkesettet eller prosessoren i enheten, slik at det ikke er behov for noe fysisk SIM-kort. iSIM-moduler er mindre og mer energieffektive enn tradisjonelle SIM-kort. Derfor egner iSIM-moduler seg spesielt godt til å brukes i IoT-enheter og andre små tilkoblede enheter der det kanskje ikke er plass til et tradisjonelt SIM-kort.

iSIM-moduler kan klargjøres, aktiveres og administreres eksternt. Dermed er de også svært fleksible og kan tilpasses i tråd med endrede nettverkskrav og innstillinger hos tjenesteleverandøren.

LPWAN

Nettverk med lavt strømforbruk og høy områdedekning (LPWAN) er utviklet for kommunikasjon med lavt strømforbruk og høy områdedekning. Eksempler på vanlige varianter av LPWAN-nettverk er LoRaWAN, SigFox, LTE-M, NB-IoT, RPMA, Symphony Link og Weightless.

LoRaWAN

Dette er en protokoll for trådløs kommunikasjon med lavt strømforbruk over lange avstander. Denne protokollen er utviklet spesielt for IoT-enheter som bruker det lisensfrie frekvensspektret.

LTE Cat-1

LTE Cat-1 (kategori 1) er en teknologi for mobilkommunikasjon med lave kostnader, lavt strømforbruk og lav kompleksitet for IoT- og M2M-enheter (maskin til maskin).

Sammenlignet med tradisjonelle LTE-tilkoblinger har LTE Cat-1 lavere hastigheter for dataoverføring (opptil 10 Mbps for nedlasting og opptil 5 Mbps for opplasting), men har samtidig lavt strømforbruk og lave kostnader. Derfor er denne teknologien perfekt for IoT-enheter som overfører små datamengder over lang tid, for eksempel sensorer, smarte strømmålere og sporingsbrikker på eiendeler.

LTE Cat-1 støtter også tale- og SMS-tjenester, slik at enhetene kan brukes til grunnleggende kommunikasjon i tillegg til dataoverføring.

LTE Cat-M2

LTE Cat-M2 (kategori M2) er en mobilteknologi med lavt strømforbruk og høy områdedekning (LPWA) utviklet spesielt for IoT- og M2M-enheter (maskin til maskin).


Sammenlignet med andre LTE-kategorier har Cat-M2 enda lavere hastighet for dataoverføring (opptil 1 Mbps for nedlasting og opptil 375 kbps for opplasting), men har samtidig ekstremt lavt strømforbruk. Dermed kan én batterilading være tilstrekkelig for å drive enhetene i flere år. Dette er den ideelle løsningen for IoT-enheter som bare overfører små datamengder en gang iblant , for eksempel smartsensorer, wearables og sporingsbrikker på eiendeler. Cat-M2 støtter også blant annet tale- og SMS-tjenester samt posisjonstjenester ved hjelp av GPS, noe som kan være nyttig for posisjonsbaserte IoT-løsninger.

Dessuten har denne teknologien ekstra sikkerhetsfunksjoner, for eksempel sikker oppstart og kryptert kommunikasjon, som beskytter mot uautorisert tilgang og sikkerhetsbrudd.

M2M

M2M-kommunikasjon (maskin til maskin) vil si at flere maskiner samhandler med hverandre uten menneskelig innblanding.

Maskinlæring

Ved maskinlæring overføres informasjon til datasystemer som lærer å løse problemer og forutse hendelser på en måte som minner om læring hos mennesker.

Maskenettverk er en infrastruktur som består av trådløst sammenkoblede noder, for eksempel gatewayer, signalforsterkere og endepunkter.

MQTT

Dette er en meldingsprotokoll for overføring av små datamengder utviklet for IoT-enheter. Protokollen sørger for effektiv og pålitelig kommunikasjon mellom enheter, applikasjoner og servere.

Nettverksredundans

Nettverksredundans er en funksjon i IoT-kommunikasjon som sørger for ekstra eller dupliserte nettverksbaner mellom IoT-enheter og skyen. Dermed kan dataene fortsatt overføres selv om den primære nettverksforbindelsen ikke fungerer.

Hvis nettverksbrudd eller andre problemer gjør at hovedforbindelsen ikke lenger er tilgjengelig, kan IoT-enheten automatisk bytte til en ekstra nettverksbane, for eksempel et sekundært mobilnettverk eller trådløst nettverk, slik at forbindelsen opprettholdes og dataene fortsatt overføres til skyen.

NB-IoT

Narrowband IoT (NB-IoT) er et nettverk med lavt strømforbruk og høy områdedekning for mobilenheter og tjenester utenfor det lisensierte LTE-rammeverket. 

Open Charge Point Protocol (OCPP)

OCCP er en kommunikasjonsprotokoll som gir ladestasjoner for kjøretøy og sentrale styringssystemer muligheten til å kommunisere med hverandre ved hjelp av standardmeldinger og -protokoller. Protokollen fungerer uavhengig av produsent og utstyrstype.

OpenVPN

OpenVPN er programvare med åpen kildekode som sørger for en sikker, kryptert VPN-tilkobling som beskytter data og ivaretar personvernet.

PTCRB

PTCRB er et sertifiseringsutvalg opprettet av mobiloperatører i Nord-Amerika for å teste mobiltelefoner, IoT-enheter, M2M-enheter og -moduler og lignende maskinvare som brukes i mobilnettverk.

Ekstern tilstandsovervåking

Ekstern tilstandsovervåking (RCM) er ekstern overvåking og analyse av driftstatusen og ytelsen til utstyr og maskiner som bruker sensorer og IoT-enheter for å forebygge problemer og redusere vedlikeholdskostnader.

Ekstern SIM-klargjøring

Ekstern SIM-klargjøring (RSP) er en prosess for ekstern klargjøring og administrasjon av SIM-kort i IoT-enheter der det ikke er behov for å bytte ut eller oppdatere SIM-kortet fysisk.

Ved hjelp av ekstern SIM-klargjøring kan man legge inn en SIM-profil og legitimasjon for IoT-enheter, slik at de kan koble til mobilnettverk og overføre data.

IoT over satellitt

IoT (tingenes internett) over satellitt viser til bruk av teknologi for satellittkommunikasjon sammen med IoT-enheter, slik at de kan kobles til internett og overføre data. IoT over satellitt er spesielt nyttig i avsidesliggende og landlige områder der tradisjonell mobilteknologi eller kablet tilkobling ikke er tilgjengelig eller ikke er kostnadseffektiv.

IoT over satellitt kan også brukes i maritim sektor, flybransjen og transportsektoren – altså i bransjer der man kan ha behov for å overføre data over lange avstander eller i områder med begrenset dekning fra mobilmaster på land.

SIM-kort

SIM-kort (Subscriber Identity Module) er en liten brikke som settes inn i en IoT-enhet. Brikken inneholder unik identitetsinformasjon som gjør at enheten kan kobles til et mobilnettverk og få tilgang til internett.

Transport Layer Security (TLS)

Transport Layer Security (TLS) er en protokoll som sørger for sikker kommunikasjon i et nettverk ved å kryptere dataene mellom to endepunkter. Denne protokollen brukes ofte til å beskytte sensitiv informasjon, for eksempel passord, kredittkortnumre og andre personopplysninger som overføres på internett.

TLS er arvtakeren til SSL (Secure Sockets Layer) og brukes ofte i nettlesere, e-postklienter og annen nettverksprogramvare for å sikre dataenes konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Men in meeting focus

Snakk med en IoT-ekspert

Legg grunnlaget for fremtidig suksess ved hjelp av de enestående IoT-løsningene og brukerstøtten vi tilbyr. Ta kontakt med oss i dag.