Forest with sim card

GLOBAL KOMMUNIKASJON MED ETT ENKELT SIM-KORT

I Com4 har vi et bredt utvalg av løsninger for IoT-kommunikasjon. Dermed kan vi oppfylle behovene til både små og store bedrifter i alle bransjer. Et av de viktigste produktene våre er multi-IMSI-SIM-teknologi.

 

Med en multi-IMSI-SIM-løsning får hver enkelt enhet flere tilkoblingsalternativer

SIM-kortene som vanligvis brukes i IoT-enheter, er som regel knyttet til én enkelt nettverksoperatør, slik at enheten bare har ett alternativ for tilkobling. Med en multi-IMSI-SIM-løsning får hver enkelt enhet flere tilkoblingsalternativer. 

Man kan oppnå dette ved å installere flere SIM-kort i den samme enheten eller ved hjelp av ett enkelt SIM-kort som kan inneholde flere profiler knyttet til ulike nettverk. Med disse alternativene øker sannsynligheten for stabil kommunikasjon. IoT-enheter kan også bytte til nettverk med bedre tilkobling eller bytte mellom ulike regionale eller nasjonale operatører mens enheten er i bevegelse.

Fordeler

Global connectivity@3x

Økt dekning

Et multi-IMSI-SIM-kort har tilgang til flere nettverk. Dermed kan enheten få bedre dekning, og det er lavere risiko for å miste forbindelsen i områder der enkeltnettverk har dårlig dekning.

Mobile-mast

Økt stabilitet

Hvis ett av nettverkene har problemer eller gjennomfører vedlikehold, kan multi-IMSI-SIM-kortet automatisk bytte til et annet tilgjengelig nettverk, slik at tilkoblingen opprettholdes.

Chart low

Kostnadsbesparelser

Med et multi-IMSI-SIM-kort kan man redusere kostnadene for roaming når IoT-enheten krysser grenser. Dette er aktuelt for mobile produkter som krysser landegrenser når de er i bruk, og for produkter levert med én enkelt SKU-kode der det samme SIM-kortet skal brukes i flere markeder.

Sim

Fleksibilitet

Multi-IMSI-SIM-kort kan støtte ulike profiler, og dermed kan brukerne bytte abonnementer og operatører uten å bytte SIM-kort fysisk.

Security

Bedre sikkerhet

Multi-IMSI-SIM-kort kan konfigureres slik at de prioriterer visse nettverk eller bare kobler til godkjente nettverk. Dermed øker sikkerheten, mens risikoen for hackerangrep og uautorisert tilgang blir lavere.

Monitoring

Enklere administrasjon

Multi-IMSI-SIM-kort kan administreres eksternt, noe som kan gjøre klargjøringen enklere og redusere administrasjonskostnadene.

Men in meeting focus

Gode grunner til å velge Com4

Hvorfor bør du velge Com4 som leverandør av IoT-kommunikasjon? Med avansert teknologi, pålitelige og skalerbare løsninger samt svært god brukerstøtte og teknisk støtte er vi helt sikre på at vi kan tilby deg den optimale løsningen for behovene knyttet til IoT-kommunikasjon i bedriften din.

Ta kontakt med oss i dag for å få mer informasjon om produktene og tjenestene våre og finne ut hvordan vi kan hjelpe bedriften din med å lykkes med IoT-løsninger.