Beehive_Logo

 

Beehive's teknologi og Com4's IoT-kommunikasjon sikrer tryggere barnehageturer

Beehive_Customer_Reference

Mer tid til lek og læring for de minste. En mer robust sikkerhet når barnehagen er på tur. Mindre stress for de ansatte i barnehagen. Dette er gründerhistorien om hvordan Beehive bruker en GPS-brikke til å gjøre livet bedre for barn, foreldre og ansatte.

Om Beehive

Beehive Project er forretningsideen som den unge Christian Johannessen fikk allerede før
han begynte å studere markedsføring: En sporingsbrikke festet i barnehagebarnas gule
vester, slik at de barnehageansatte blir varslet på Beehive-appen dersom barn skulle forlate
de ansattes kontroll. Sammen med andre studenter kunne han derfor raffinere ideen.
Beehive, som Johannessen startet sammen med en kompis 21 år gammel i 2019, er blitt
støttet av Innovasjon Norge.

Utfordringer

Barnehagen er blant Norges viktigste institusjoner for å støtte likestilling mellom kjønnene i
Norge – og barns første møte med livslang læring. De fleste norske barn mellom ett og seks
år går i barnehagen hver ukedag. Turer utenfor barnehagens eget område er en viktig del av
opplæringen og barnas aktivitetsbehov. Slike turer kommer med sine egne utfordringer:
Hvert kvarter må barna telles av de ansatte som tar dem med på tur, og dette opptar gjerne
en betydelig del av det neste kvarteret… I tillegg kommer belastningen ved å ha ansvaret for
det aller viktigste i foreldrenes liv. I dag sliter barnehagene med rekruttering.

Løsninger

Når barnehagebarn går tur, har de alltid på seg selvlysende refleksvester. Disse vestene har
Beehive gjort smarte med sin sensor, som sender posisjonen via sim-kort fra Com4. Straks
vestene hentes fra knaggene i barnehagen, kan den ansatte følge bevegelsene til hver
enkelt vest via en svært brukervennlig app – og Com4 står for informasjonsflyten av data. På
appen setter den ansatte opp et virtuelt gjerde. Det kan være ved en lekeplass eller et annet
sted, hvor den ansatte tegner opp gjerdet på appen. Eller det kan være et dynamisk gjerde,
for eksempel til enhver tid 30 meter rundt den ansatte. Den ansatte varsles når et barn flere
ganger innenfor en gitt periode har beveget seg utenfor det virtuelle gjerdet.

Beehive_Customer_Reference_pic2

Resultater

Beehives løsning gjør at de barnehageansatte kan være mer til stede som pedagoger for barna. Løsningen åpner for at telling av barna kan gjøres mer effektiv, samtidig som den ansatte har langt større trygghet for at alle barna faktisk er der de skal være. Selv om det kan være utfordrende å måle, er Beehives løsning utviklet for å redusere stressnivået for de ansatte – og fjerne klumpen i magen som naturlig oppstår med et så stort ansvar for små bbarn og manglende oppfølging. Også foreldre kan føle seg tryggere når barnehagen er på tur, og se effektene av at mer tid går med til lek enn til opptelling.

Barn i barnehage
265K +
Barnehager
5K +
Minutter
15 +
Barn må telles hvert kvarter når de er på tur
“I stedet for at fysiske gjerder avgjør hvor turen skal gå, kan turen nå avgjøre hvor gjerdetskal være."
“For en gründerbedrift har kompetansen til Com4 vært uvurderlig i utvikling av vår teknologifor GPS-sporing – og løftet vår kapasitet på en måte vi er veldig takknemlige for.”
“Vi ønsker å gjøre praktiske grep for å ta ned stressnivået blant barnehageansatte. Det er vårt bidrag til å gjøre barnehagen til en mer attraktiv arbeidsplass.”
Northern-light-with-circles-1

Start i dag

Utvikle en fremtidssikker IoT-infrastruktur ved hjelp av de banebrytende løsningene våre. Com4 er den ideelle samarbeidspartneren for IoT-kommunikasjon.