logo_les_rød

 

Televerkets lyttekiosker

Strandkaien-61_nett (1)

Etter mobiltelefonens inntog mistet telefonkioskene sin relevans, men Foreningen !les har gitt dem nytt liv. Nå fylles de gamle røde kioskene med lyd, støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Lokale lyrikere, forfattere og historier fra nærmiljøet blir tilgjengelige for publikum. Les videre for å utforske utfordringer, løsninger og resultater av dette nyskapende prosjektet.

Om lyttekioskene

Etter at mobiltelefonen gjorde sitt inntog mistet telefonkiosken sin relevans. Det viste seg imidlertid at nordmenn hadde et kjært forhold til de røde kioskene, og det oppsto spontane protester da de ble fjernet. Inn på banen kom Foreningen !les med bøker og gjorde telefonkioskene om til lesekiosker. Nå skjer en stor fornyelse: Samme forening står bak et nytt prosjekt som skal fylle gamle telefonkiosker med lyd, støttet av tildeling fra og samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Publikum skal kunne høre lokale lyrikere, aktuelle forfattere, historier fra lokalmiljøet og mer når de oppsøker telefonkioskene.

Utfordringer

Det er lokale faddere, som oftest det lokale biblioteket, som vil få ansvaret for å oppdatere innholdet i lyttekioskene, og tilpasse det til lokale forhold. Men hvordan gjøre et gammelt telefonapparat om til en slags jukeboks med lydspor? Et telefonapparat fra 1980-tallet er ikke akkurat «Podcast Ready»: Med unntak av telefonrøret er det lite i apparatene som kan gjenbrukes til det nye formålet. Biblioteket trengte en programvare for å laste opp innholdet, og det måtte på plass en løsning for kommunikasjon mellom telefonkiosken og biblioteket. Telefonkioskene har nemlig verken fiber eller bredbånd.

Løsninger

Foreningen !les fikk tidlig kontakt med Maketronics og daglig leder Jens Brynildsen. Han utviklet programvaren for lyttekioskenes faddere, som nevnt stort sett lokale biblioteker. Og, Brynildsen laget prototypen til ny hardware å putte inn i telefonapparatene, inkludert nytt display. Etter testfasen for fem prototyper, vil hardwaren bli satt i produksjon slik at enda flere kiosker vil få lyd. PBT Gruppen har ansvaret for å gjøre installasjon og vedlikehold over hele landet. Og kommunikasjonen mellom telefonkiosken og faddernes software? Den løste Com4 med robust og driftssikker mobilteknologi.

Lydhistorie pilot Desember 2023-min

Resultater

Det nyskapende gjenbruket av de folkekjære telefonkioskene skal bidra til formålet til Foreningen !les: Å spre leselyst og skape flere  lesere (og lyttere). Brynildsen har skapt sensorer som registrerer at mennesker er i nærheten, som gjør at de kan begynne å ringe – slik at forbipasserende blir nysgjerrige. De tekniske og praktiske løsningene fra Maketronics, PBT og Com4 gjør det enkelt for de lokale fadderne å oppdatere sin lokale telefonkiosk med nytt innhold, inkludert for internasjonale turister som går forbi. Fem prototyper er satt opp, og flere vil bli rullet ut i løpet av de neste årene.

"Løsningen fra Com4 gjør det enkelt for oss å få de gamle telefonapparatene på nett. Alleapparatene kobler seg til en sentral webløsning. Denne gjør det mulig for kiosk-faddere overhele landet å oppdatere og laste opp lydfiler til kioskene."
"De tekniske løsningene bak lyttekioskene er imponerende og et godt eksempel på gjenbrukav eksisterende infrastruktur. Lesekioskene skaper et stort engasjement rundt litteratur i helelandet. Vi er spente på hvordan lydinstallasjonene vil fungere, og håper de kan bidra til åsynliggjøre lokale forfattere og gode historier."
Northern-light-with-circles-1

Start i dag

Utvikle en fremtidssikker IoT-infrastruktur ved hjelp av de banebrytende løsningene våre. Com4 er den ideelle samarbeidspartneren for IoT-kommunikasjon.