iSIM: Hva det er, og hvordan du kan dra nytte av det

Med fremveksten av integrert SIM, eller iSIM, ser vi en endring innenfor global kommunikasjon. iSIM er en nyskapende implementering av SIM-teknologi og representerer et betydelig skritt videre fra de fysiske SIM-kortene.

Sim Teknologi / IoT-kommunikasjon / Innovasjon
https://26515998.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26515998/iSIM_Com4.jpg

Det mest karakteristiske ved iSIM er at det ikke er et fysisk kort, men SIM-funksjonalitet integrert i brikkesettet på enheten.

Med denne nyskapende teknologien elimineres de fysiske begrensningene knyttet til bruken av tradisjonelle SIM-kort, noe som bidrar til langt mer fleksible og effektive løsninger. Når man erstatter det fysiske SIM-kortet, frigjøres det svært verdifull plass i enheten. I tillegg elimineres all logistikken knyttet til fysiske SIM-kort, for eksempel fraktkostnader, risikoen for at kortene går tapt eller blir ødelagt, og tiden og arbeidsinnsatsen som kreves for å installere, erstatte og montere kortene. Dermed er det mulig å utvikle enda mindre IoT-enheter og oppnå betydelige kostnadsbesparelser ved produksjon i stort omfang.

Dagens mest utbredte SIM-løsning for IoT-enheter er innebygd SIM (embedded SIM, eSIM), vanligvis i MFF2-formfaktor og loddet direkte på kretskortet i enheten. Ved hjelp av eUICC-standarden kan SIM-profiler overføres trådløst via FOTA-oppdateringer (Firmware-Over-The-Air) og plattformene for ekstern SIM-klargjøring (RSP) fra leverandørene av IoT-kommunikasjon. Med kombinasjonen av eUICC og eSIM har kundene hatt tilgang til en standardisert løsning for mobilkommunikasjon med muligheten til å gjøre operatørendringer trådløst. iSIM overholder også denne standarden og støtter også eUICC, slik at både kundene og leverandørene av mobilkommunikasjon fortsatt kan bruke eksisterende RSP-plattformer.

Som global ekspert på IoT-kommunikasjon følger Com4 alltid nøye med på utviklingen av SIM-teknologi. iSIM fremstår som et lovende alternativ med et potensial som samsvarer godt med de nåværende trendene og behovene i et IoT-økosystem i rask utvikling. Det blir stadig flere IoT-enheter, og enhetene blir stadig mer avanserte og mangfoldige. Dermed kreves det kommunikasjonsløsninger som holder tritt med utviklingen, ikke bare med tanke på båndbredde, men også fleksibilitet, enkel implementering, sikkerhet og lavt strømforbruk. Med sin nyskapende teknologi og sine iboende fordeler oppfyller iSIM alle disse kravene.

Fordelene ved iSIM

Her er fire områder der iSIM-teknologi i stor grad kan bidra til endringer i virksomheten og reduksjon av de samlede eierkostnadene: 

  • Effektiv design: Ved å eliminere behovet for fysiske SIM-kort bidrar iSIM-teknologien til enklere utforming av enhetene, enklere logistikk og lavere produksjonskostnader. Teknologien er også plassbesparende, noe som er spesielt gunstig for IoT-enheter med kompakt design.

  • Sikkerhet: Med iSIM er SIM-funksjonaliteten integrert i et element i brikkesettet i enheten som det er umulig å manipulere. Samsvaret med GSMA-sikkerhetsstandarden er like høyt som for andre standardiserte SIM-formfaktorer.

  • Lavere energiforbruk: Integreringen av iSIM i System on a Chip (SoC)-løsningen i enheten bidrar til lavere og mer forutsigbart strømforbruk, lengre batteritid og lavere strømkostnader for IoT-enhetene.

  • Effektiv drift: Ved ekstern klargjøring av iSIM-teknologien kan man bruke de samme RSP-plattformene som leverandørene av IoT-kommunikasjon allerede tilbyr. SIM-profilene kan altså fortsatt administreres trådløst ved hjelp av standardløsninger. I IoT-implementeringer i stor skala kan dette bidra til betydelig effektivisering av virksomheten og store kostnadsbesparelser.

com4-sims

Veien videre for iSIM

Leverandørene våre tilbyr allerede moduler som støtter iSIM. De første versjonene støtter lavt strømforbruk og høy områdedekning (LPWA), noe som bidrar til å utnytte fordelene ved plassbesparende utforming og lavt strømforbruk. Flere leverandører av brikkesett jobber med å integrere iSIM-funksjonaliteten og det nødvendige sikkerhetselementet i brikkesettet i enda flere moduler. Med andre ord er det helt tydelig at bransjen har tatt i bruk denne standarden. Samtidig kommer eSIM fortsatt til å brukes i en rekke produkter i årene fremover. Dette er likevel et gunstig tidspunkt for å utforske iSIM, som kan gi betydelige fordeler i nye og nyskapende løsninger.

Som global leder innenfor IoT-kommunikasjon jobber Com4 for at både små og store bedrifter skal ha tilgang til den nyeste SIM-teknologien. Med den komplette plattformen vår for administrasjon av IoT-kommunikasjon, ekspertteamet vårt og fokuset på nyskapende teknologi står vi godt rustet til å veilede bedrifter i overgangen til iSIM og hjelpe dem med å dra nytte av fremtidige muligheter.

Com4 står klare til å samarbeide med kunder som er interessert i å utvikle produkter som drar nytte av iSIM-teknologi. Vi tilbyr en komplett pakke med vurdering, moduler og profesjonelle tjenester som støtter prosjekteringsfasen for mobilkommunikasjon og iSIM-løsninger.

 

 

 

Northern-light-sky
ABONNER

Hold deg oppdatert