remora_logo_blue-min

 

Teknologier fra Remora Robotics og Com4 omdefinerer fremtiden for fiskeoppdrett

Remora_studio_transp_min

Remora Robotics, basert i Stavanger siden 2016, har utviklet en unik robot som ikke bare renser fiskeoppdrettsmerder, men også bruker kunstig intelligens for å revolusjonere næringen. Sammen med Com4 transformerer de fremtiden for fiskeoppdrett.

Om Remora Robotics

Remora Robotics er et ektefødt barn av en næring hvor Norge er verdensledende, som anvender kunstig intelligens og innovativ maskinteknologi til å revolusjonere noen av oppdrettsnæringens største utfordringer. Stavanger-bedriften, som ble startet i 2016, har utviklet en unik robot for å rense merdene der fiskene svømmer. Roboten er unik både når det gjelder hvordan den renser merdene og hvordan den bruker kunstig intelligens til å bli stadig bedre. Løsningene forbedrer fiskehelse, klimaavtrykk og lønnsomhet i en næring som blir stadig viktigere for verdens matvaresikkerhet.

Utfordringer

Fiskeoppdrett er en stor og viktig næring i Norge – og flere andre land. Laks, torsk og andre fiskeslag lever i merder langs kysten. Merdene har en not under havoverflaten for å holde fisken på plass. Disse nettene trenger jevnlig rengjøring, blant annet for at oksygenrikt sjøvann skal strømme gjennom. Hittil har rengjøringen blitt gjort manuelt med dieseldrevne høytrykksspylere: Metoden er dyr, den medfører betydelige CO2-utslipp, og det er dårlig dyrevelferd, som igjen reduserer produksjonen av fisk.

Løsninger

Remora Robotics har utviklet det som enkelt sagt er en robotstøvsuger til bruk under vann. Robotene har strømforsyning og kommunikasjonskabel fra en boks som er festet til et gjerde over vann. Det er en krevende jobb å rengjøre merder, ikke minst fordi forholdene krever det ytterste av utstyr og komponenter. Men gjennom bruk av kunstig intelligens blir robotene stadig bedre.

Live video og andre data sendes fortrinnsvis via Fixed Wireless Access (FWA) fra Com4, som er fast bredbånd levert over mobilnettet. Ruterne festes på gjerdet over merdene. FWA kan levere svært høye hastigheter, og har tilnærmet ubegrenset datamengde (opptil 3TB). Både 4G- og 5G-nettet brukes, med hastigheter opp til 500 Mbit/s. Data leveres til skyen og brukes av Remora Robotics’ operasjonssentral i Stavanger og til å forbedre algoritmene i softwaren som driver robotene.

Aquaculture_Connectivity-min

Resultater

Den banebrytende oppfinnelsen snur opp ned på rengjøring av merder: Roboten holder nettene rene, den jobber skånsomt og uten utslipp, og den forstyrrer i liten grad fiskene. I 2023 er et større antall roboter satt i drift i norske oppdrettsanlegg, og 2024 vil se mer enn en dobling av antallet. Fra operasjonssentralen i Stavanger følger ansatte i Remora Robotics med på arbeidet via video i sanntid og løser uforutsette problemstillinger. Video i sanntid er avgjørende for at de raskt kan løse problemer på kort sikt, som også gir langsiktige gevinster: Roboten kan lære hvordan lignende problemer kan løses med bedre algoritmer neste gang.

"Rask og stabil konnektivitet mellom merdene og operasjonssentralen er grunnleggende for videreutviklingen av kunstig intelligens"
"Løsningene fra Com4 er en forutsetning for at vi kan drive operasjonssentralen, trene robotene og videreutvikle programvaren. Uten denne linken kunne vi ikke observert i sanntid hva som foregår"
Northern-light-with-circles-1

Start i dag

Utvikle en fremtidssikker IoT-infrastruktur ved hjelp av de banebrytende løsningene våre. Com4 er den ideelle samarbeidspartneren for IoT-kommunikasjon.