logo-red1634229341logo 1

 

Slik hjelper vi Dignio med å gi bedre pasientbehandling med IoT-kommunikasjon

Nurse with old woman

Dignio og Com4 har samarbeidet om å løse problemene med manglende etterlevelse av legens anvisninger for legemiddelbruk i Norge. De ønsket å finne en løsning som sikrer at pasientene følger anvisningene, ettersom pasientene bare tar halvparten av de foreskrevne legemidlene.

Om Dignio

Dignio, som ble stiftet i 2010, er en ambisiøs IT-bedrift ledet av leger, helsepersonell, produktutviklere og teknikere. Bedriften har som mål å bli den ledende leverandøren av mobile teknologiske løsninger innenfor helsesektoren. Dignio har utviklet en ny behandlingsmodell som gir pasientene bedre livskvalitet samtidig som det offentlige får tilgang til en mer bærekraftig behandlingsmetode for eldre.

Utfordring

Det utbredte problemet med glemsomhet gjør at bare halvparten av norske pasienter tar legemidlene de er blitt foreskrevet. Dette innebærer alvorlig risiko siden ikke alle pasienter oppdager bivirkninger. Dermed kan de oppleve livstruende akuttilstander som for eksempel hjerteinfarkt, slik det beskrives av Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. Det er nødvendig med umiddelbare tiltak for oppnå bedre etterlevelse blant pasientene, øke tryggheten deres og oppnå bedre behandlingsresultater.

Doctor meeting

Løsninger

Dignio og Com4 har bidratt til å løse dette problemet ved å lansere den nyskapende løsningen Pilly – selve flaggskipet i Dignios produktutvalg. Denne smarte pilledosetten bidrar til bedre etterlevelse blant pasientene. Karusellen med 28 kamre varsler med lyd eller lys når pasienten skal ta legemidlet. Hvis pasienten glemmer en dose, sendes en tekstmelding automatisk til kontaktpersonen som er angitt.

Pilly, som er utstyrt med SIM-kortteknologi fra Com4, oppretter et privat nettverk uavhengig av det åpne mobilnettet. Slik oppnår man sømløs kommunikasjon og sikker overføring av kritisk informasjon til de godkjente mottakerne.

Medicine feeder 2

Resultat

Pilly har fått svært god mottakelse, og teknologien er tatt i bruk i over 50 kommuner i Norge og én i Danmark. I tillegg er Dignio for tiden i dialog med helsemyndighetene i Kina og England.

Dignio opplever stadig større tilslutning til IoT-basert velferdsteknologi fra kommunene. 

«Det at Com4 hele tiden har levert enestående tjenester, deriblant tilpassede løsninger og svært god kundestøtte, har vært helt avgjørende for at vi har lykkes», understreker Jens Espeland, produktutvikler i Dignio.

Land
5 +
Dignio er for øyeblikket tilstede i fem land: Storbritannia, Danmark, USA, Island og Norge
Solgte enheter
40 K
Brukerfokuserte løsninger som fører til fleksibilitet, en følelse av prestasjon og økt bevissthet om brukerens egen helsetilstand
Brukere
40 K
Tilbyr helsepersonell en innovativ fjernomsorgstjeneste for deres pasienter
SMS
10 M+
Gjør det mulig å følge opp ulike helsemessige tilstander og øke livskvaliteten til mange pasienter
Quote
“Teknologien har vært en forutsetning forat vi har lykkes, og den er pålitelig, noe som er helt avgjørende innenfor helsesektoren”
Northern-light-with-circles-1

Start i dag

Utvikle en fremtidssikker IoT-infrastruktur ved hjelp av de banebrytende løsningene våre. Com4 er den ideelle samarbeidspartneren for IoT-kommunikasjon.