Sensorita

 

Slik revolusjonerer Sensorita avfallshåndtering på byggeplasser med IoT-konnektivitet, ved å knytte sensorer sammen med kunstig intelligens

Green Trash Container

Sensorita og Com4 løser sammen en betydelig utfordring på byggeplassen. Sensorer i avfallscontainere gir nøyaktig fyllingsgrad og kommuniserer med kunstig intelligens-løsninger. Det effektiviserer drift og muliggjør viktige steg inn i sirkulærøkonomien.

Om Sensorita

Sensoria har utviklet ny radarebasert sensorteknologi for å måle fyllingsgrad i store avfallscontainere. Radar er en gammel teknologi, men gir veldig rik datafangst, som har vært vanskelig å tolke. Ved å bruke kunstig intelligens (AI) til å tolke den data, åpnes det et hav av nye muligheter, hvor fyllingsgrad bare er starten. Teknologien er basert på forskning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU på Ås), og er den første sensoren på markedet som er spesielt utviklet for dette segmentet.

Utfordringer

Store avfallscontainere på byggeplasser involverer betydelige utfordringer knyttet til drift, økonomi og miljø. Byggebransjen står for 1/3 av avfall i EU, hvor strengere avfallsregulering har ført til at man må bruke mye tid på monitorering og oppfølging. For tidlig tømming gir unødvendige kostnader. For sen tømming kan gi avbrudd i byggeprosessen. Hittil har overvåking av containeres fyllingsgrad vært en manuell oppgave utført av HMS-medarbeidere.

Løsninger

Med Sensoritas teknologi blir utfordringer løst og nye muligheter skapt. I tillegg til å måle en presis fyllingsgrad, kan teknologien ved hjelp av kunstig intelligens også fortelle hva slags avfall som er i containeren. Forbedret radarteknologi er et sentralt premiss for Sensoritas løsninger. Mellom sensorer og kunstig intelligens ligger kommunikasjon fra container til sky. Til dette har Sensorita valgt robust mobilkommunikasjon fra Com4: Ved bruk av den globale 4G-standarden LTE-M kan batteridrevne IoT-enheter levere data til skyen og tolkes av kunstig intelligens.

 

Sensorita sensor bygg avfall niva (4).790x445 (1)

Resultat

Sensoritas kunder effektiviserer driften samtidig som de tar reelle steg inn i sirkulærøkonomien: Containeren blir et lager av ressurser som skal brukes i nye produkter – ikke en uoversiktlig mengde avfall. Dette gir kunder som Ragn-Sells et fortrinn i konkurransen om avfallshåndtering på byggeplasser. Med Com4 og deres integrerte mobilnett på laget, kan Sensorita enkelt gå inn i nye europeiske markeder.

500,000 antall målinger hvor AIen er blitt trent opp mot en menneskelig vurdert måling
”Løsningene fra Com4 er helt essensielle når sensordata fra containere overføres til skyen”
“For at sensordata skal bli brukt til kunstig intelligens trenger vi pålitelig overføring av data via batteridrevne simkort fra Com4”
“Med Com4 og deres integrerte mobilnett på laget, kan vi enklere gå inn i nye europeiske markeder”
Northern-light-with-circles-1

Start i dag

Utvikle en fremtidssikker IoT-infrastruktur ved hjelp av de banebrytende løsningene våre. Com4 er den ideelle samarbeidspartneren for IoT-kommunikasjon.