logo dark

 

Proaktiv Vedlikehold med Lydsensorer: Soundsensing revolusjonerer næringsbygg ved hjelp av IoT-teknologi

Soundsensing_image

En forretningsidé basert på ulyder. Sensorer som hører når maskiner trenger vedlikehold og må repareres – før de bryter sammen. Og enn app som gir beskjed til gårdeier. Det er Soundsensing i et nøtteskall.

Om Soundsensing

Soundsensing lager sensorer og programvare som overvåker maskiner i næringsbygg. Sensorene lærer seg rytmen til hver enkelt motor, for eksempel ventilasjonssystemet. Ved hjelp av maskinlæring forstår programvaren når uregelmessige lyder oppstår – og varsler byggets eiere. Det åpner for at nødvendig vedlikehold og reparasjoner kan gjøres før maskinene bryter sammen. Norges ledende aktører innen næringseiendom er allerede på kundelisten til Soundsensing, som er en start-up gründet av tidligere studenter ved NMBU på Ås utenfor Oslo.

Utfordringer

Forutsigbar drift er grunnleggende for alle som eier næringsbygg. Det er dyrt å håndtere uforutsette hendelser knyttet til for eksempel pumper og ventilasjonssystemer, og de kan skape store problemer for leietakerne. Slike maskiner bør byttes ut eller repareres først når det er nødvendig, og ikke ved fastsatte intervaller. Manuell overvåking av slike maskiner er ofte kjedelig arbeid. For leietakerne oppstår det gjerne frustrasjon når temperatur og luftkvalitet ikke er som forventet.

Løsninger

Soundsensing setter små sensorer på maskinene som overvåkes. Disse kommuniserer via blåtann med et mobilt modem i nærheten. Via mobilnettverket til Com4 sendes lydene kontinuerlig videre til Soundsensings programvare, som lærer seg motorens unike rytme og lyd. Maskiner i bygg har som regel en tydelig endring i lyden før problemer oppstår. Programvaren bruker maskinlæring, og når ulyder oppstår varsles eieren av bygget gjennom en app. Ved inngangen til 2024 har 6 millioner timer med lyd blitt overført via mobilnettverket til Com4.

Soundsensing_sensor_image

Resultater

Over 1500 sensorer er allerede på plass i nesten 150 bygg, tilhørende kjente selskaper som Statsbygg, Thon, Eiendomsspar og Oslo kommune. Ved å bruke mobilnettet, reduseres utfordringene knyttet til installasjon til et minimum. Alt som trengs på stedet er strøm til modemet. Eierne av næringsbyggene får en mer forutsigbar drift og lavere kostnader knyttet til vedlikehold og utbytting av maskiner. Og de som jobber i byggene, de opplever enda færre frustrasjoner enn før – i hvert fall frustrasjoner som skyldes byggene.

Sensorer
1500 +
Over 1500 Soundsensing-sensorer er i drift i over 150 bygninger, med bemerkelsesverdige kunder som inkluderer Statsbygg og Oslo kommune.
Bygg
150 +
Bygningseiere nyter godt av jevnere drift og reduserte vedlikeholds- og reparasjonskostnader, mens beboere opplever færre bygningsrelaterte frustrasjoner.
Kunder
50 +
Mer enn 50 kunder har muligheten til å utføre forebyggende vedlikehold og delutskifting på maskiner.
Millioner timer med lyd
6 M+
Per tidlig 2024 har Com4 mobilnettverket overført 6 millioner timer med lyd.
"Det er ofte en kjedelig oppgave å overvåke maskiner som går som de skal 99,5% av tiden.Med vår løsning blir arbeidsdagene bedre, og vi bidrar til at det er færre biler på veien."
"Sensorene er ofte installert i byggenes underetasje, men med mobildekningen til Com4 erdette ikke noe problem."
Northern-light-with-circles-1

Start your journey today

Future-proof your IoT infrastructure with our cutting-edge solutions. Com4 is your True Partner for IoT Connectivity