Com4 henter ny teknologidirektør

Martin Nord blir ny teknologidirektør (CTO) i Com4.

IoT-kommunikasjon / IoT-sikkerhet / Innovasjon | 18 november 2019
https://26515998.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26515998/Portrett-Martin-Nord-1024x766.jpeg

– Vi er glade for å ansette en av markedets beste på mobilteknologi, sier administrerende direktør i Com4, Stein André Larner. 

Martin Nord kommer fra stillingen som Head of Mobile Broadband i Telenor Norge, hvor han har hatt ansvar for utvikling og drift av kjernenett for mobildata og IoT-tjenestene. Han gleder seg til å starte som teknologidirektør i Com4. 

– Com4 har i flere år levert tjenester av høyeste kvalitet med de egenskapene kundene etterspør. Mange kunder har derfor valgt Com4 i konkurranse med store og etablerte aktører, både nasjonalt og internasjonalt. Det blir en spennende utfordring å videreutvikle IoT-tjenestene i takt med teknologiutvikling, kundevekst og Com4 sine ambisjoner for nye verdiøkende tjenester for våre kunder, sier Nord.  

Vil få en sentral rolle

Stein André Larner, administrerende direktør i Com4, sier selskapet lenge har vært ledende på innovasjon innenfor tingenes internett, og at ambisjonen er å være blant verdens ledende innen mobil kommunikasjon for IoT. 

– For å nå våre mål og ambisjoner, er vi avhengig av de beste hodene. Med Martin på laget har vi en av markedets beste på ledelse av mobilteknologi. Han har bred faglig nettverkskompetanse, og har i flere år ledet utvikling og drift av kjernenettet til et av verdens beste mobilnett. Med sin interesse for tingenes internett, organisasjons- og forretningsutvikling og digital innovasjon vil han få en sentral rolle i selskapet, sier han. 

– Jeg vil også benytte anledningen til å takke avtroppende CTO Pete Vickers for meget god innsats i snart åtte år. Som en av gründerne av selskapet har han hatt en helt sentral rolle for å bringe Com4 dit selskapet er i dag. Pete har valgt å trappe ned, men vi er takknemlig for at han vil fungere videre som rådgiver og fortsette å spille en aktiv rolle i selskapets styre, sier Larner.

Den raskest voksende aktøren innen IoT

De offisielle tallene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) viser at Com4 i flere år har vært det selskapet som vokser mest innen IoT. Med 51 660 nye abonnenter tar Com4 hele 44,5 prosent av veksten i første halvår 2019.  

– Vi slår oss ikke til ro med å være det IoT-selskapet som vokser raskest i Norge. Vi har også internasjonale ambisjoner, og har etablert kontorer i Stockholm og Frankfurt. Videre ønsker vi å utvikle verdiøkende tjenester for å hjelpe våre kunder med mer enn mobil IoT-konnektivitet. For å lykkes med vår vekststrategi må vi være et attraktivt selskap å jobbe i for bransjens beste, og den siste forsterkningen viser at vi er på rett vei, avslutter Stein André Larner. 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Stein Andre Larner, administrerende direktør Com4

E-post: stein.andre.larner@com4.no

Telefon: +47 47900777

 

Northern-light-sky
ABONNER

Hold deg oppdatert