Com4 deltar på prestisjefylte Smart City Expo World Congress

Det er forventet at verdens befolkning kommer til å passere 10 milliarder i løpet av 2050, og at 70 % kommer til å bo i byer. Menneskets fremtid er altså urban. Digitaliseringen kommer til å revolusjonere byene og spille en viktig rolle i utviklingen av fremtidssikre byer med utgangspunkt i mennesker og miljøet.

IoT-kommunikasjon / IoT-sikkerhet / Innovasjon / Smartby | 12 juni 2023
https://26515998.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26515998/shutterstock_350327231-2-2.jpg

Det sier seg selv at IoT-løsninger bidrar til utallige muligheter for mer miljøvennlige og bærekraftige bymiljøer. Bedrifter og myndigheter i hele verden ønsker å automatisere og digitalisere virksomheten for å gjøre den smidigere og mer effektiv. Hva blir neste skritt?

Smart City Expo World Congress kommer representanter fra Com4 til å gi en detaljert beskrivelse av dagens status for IoT og utviklingen fremover. Vi kommer til å snakke om hvordan byer over hele verden kan dra nytte av mulighetene på dette området, og hvor og hvordan ulike organisasjoner kan få maksimalt utbytte av teknologien.

Smart City Expo World Congress, som er blitt arrangert i Barcelona siden 2011, er verdens største arrangement om byutvikling. Under åpningsarrangementet samles over 1000 utstillere, 20 000 besøkende og representanter for 700 byer på Gran Via-senteret i Barcelona mellom 15. og 17. november 2022. Under konferansen kommer 400 foredragsholdere og representanter fra 140 land til å dele ekspertkunnskapen sin fra bransjen i dynamiske paneldebatter, på rundebordskonferanser og i tekniske presentasjoner.

Byer inspirert av mennesker

- Når vi snakker om tingenes internett og smartbyer, bør vi også snakke om 'menneskenes internett' og hvordan folk inspirerer omgivelsene og har direkte innflytelse på byene. Det spesielle ved denne konferansen er at den samler et svært bredt spekter av kompetanse og internasjonale perspektiver, og klarer å forene de ulike elementene i ett enkelt fokus, sier Stein André Larner, administrerende direktør i Com4.

Blant høydepunktene på programmet er foredragsholdere som Manabu Miyasaka, viseguvernør i metropolregjeringen i Tokyo, og Inés Sánchez de Madariaga, professor og leder for UNESCOs program for likestilling innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon og Women’s New European Bauhaus. Konferansen følger åtte hovedspor: Teknologi som skaper muligheter, energi og miljø, mobilitet, styring, levevilkår og inkludering, økonomi, infrastruktur og bygg samt sikkerhet.

Stian Eldre, partnersjef for IoT i Com4, sier at arrangementet er en spennende internasjonal presentasjon av digital omstilling som samler verdens største selskaper og eksperter. Disse kan hjelpe representantene for alle de ulike bransjene med å finne ut hva de bør investere i når de befinner seg i ulike faser av denne  industrielle revolusjonen.

Et forum for innovasjon, samarbeid og felles vekst

- Vi er avhengige av teknologi og innovasjon for å videreutvikle oss, og på Smart City Expo World Congress deltar noen av verdens beste, smarteste og mest nyskapende aktører. Denne og lignende konferanser stimulerer til innovasjon, samarbeid og vekst hos bedrifter, myndigheter og andre organisasjoner. Om noen år kan flere av de nye løsningene og prosjektene som høster anerkjennelse, spores tilbake til samtaler som fant sted og kontakter som ble etablert på denne konferansen, sier Stian Eldre.

På denne viktige internasjonale teknologikonferansen presenteres løsninger som allerede er tatt i bruk i ulike bransjer. Målet er å skape bevissthet om mulighetene og fordelene ved digital omstilling i bymiljøer.

På Com4s stand kommer vi til å vise frem IoT-løsningene våre, deriblant maskinvare og kommunikasjonsløsninger. I tråd med temaet for konferansen gir vi også en presentasjon av hvordan smartbyer er inspirert av mennesker.

Northern-light-sky
ABONNER

Hold deg oppdatert