Finn riktig IoT-leverandør for dine behov

I løpet av det siste tiåret har tingenes internett (IoT) blitt en stadig viktigere faktor som har bidratt til omveltninger i bransjer og den globale kommunikasjonen. Teknologien som danner grunnlaget for IoT-kommunikasjon, har utviklet seg i rekordfart i løpet av disse ti årene – fra de aller første IoT-standardene ble etablert, til dagens utbredelse som teknologisk standardrammeverk.

IoT-kommunikasjon / IoT-sikkerhet / Innovasjon / LPWAN-teknologier
https://26515998.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26515998/Remote-SIM-Provisioning.jpg

Bare tenk på overgangen til edge computing. Den gamle sentraliserte modellen for IoT-enheter medførte problemer med begrenset båndbredde, forsinkelser og sikkerhet. Med edge computing kan IoT-leverandørene tilby mer effektive IoT-systemer med løpende oppdatert behandling. Dermed kan du ta beslutninger umiddelbart, og du nyter godt av mer pålitelige tilkoblede enheter med bedre funksjonalitet.

 

Utrullingen av 5G-nettverkene har også bidratt til endringer i IoT-kommunikasjonen. Med raskere fart, mindre forsinkelser og økt kapasitet har 5G gitt IoT-leverandører muligheten til å oppfylle behovene for fortløpende arbeidsoperasjoner med store datamengder som kreves av mange IoT-applikasjoner. Bedre kommunikasjon og datautveksling gir muligheter for mer komplekse løsninger, som for eksempel selvkjørende biler og smartbyer. Dette gjenspeiles i fremveksten av elektrisk mobilitet, noe som har bidratt til store endringer i bymiljøer og et mer robust strømnett.

IoT-plattformer sørger for den nødvendige arkitekturen for lagring, behandling og visualisering av IoT-data. Ved å gi muligheter for kommunikasjon, styring, enhetsadministrasjon, dataanalyse og aktivering av applikasjoner har  IoT-plattformer forenklet implementeringen av IoT-løsninger for bedrifter og senket terskelen for å ta i bruk teknologien.

For å få fullt utbytte av utviklingen innenfor IoT er du imidlertid avhengig av pålitelige IoT-samarbeidspartnere. Etter hvert som antallet tilkoblede enheter fortsetter å vokse eksponentielt, blir behovet for solide, sikre og skalerbare IoT-løsninger stadig viktigere.

Pålitelige IoT-samarbeidspartnere tilbyr infrastrukturen, plattformene og tjenestene som kreves for å styre og beskytte IoT-enhetene, noe som i sin tur sørger for dataintegritet og at løsningen fungerer sømløst. Pålitelige IoT-samarbeidspartnere tilbyr global kommunikasjon, ekspertstøtte og løsninger tilpasset bedriftens spesifikke behov. I denne veiledningen forklarer vi hvordan riktig valg av IoT-samarbeidspartner er en strategisk beslutning som kan ha stor betydning for bedriftens muligheter til å dra nytte av fordelene ved IoT i den digitale tidsalderen.

Timeline-IoT-NO (1)

IoT-leverandørenes rolle i den digitale omstillingen

IoT-leverandører spiller en viktig rolle i den digitale omstillingen i næringslivet. De tilbyr tjenestene og infrastrukturen som kreves for sømløs integrasjon og drifting av IoT-enheter.

IoT-leverandører tilbyr løsninger som gjør at IoT-enheter kan kommunisere og overføre data. Slik kommunikasjon er selve fundamentet i IoT-systemene. Kommunikasjonen gir muligheter for løpende oppdatert innsamling av data, ekstern overvåking og styring av enheter. Fra smarthjem og wearables til automatisering av industri og smartbyer – alt bygger på IoT-kommunikasjon.

IoT-leverandørene tilbyr imidlertid ikke bare kommunikasjon, men også den nyeste teknologien. Eksempler er iSIM og eSIM samt plattformer for styring av IoT-enheter som beskytter enhetene og sørger for at de fungerer som de skal. Med disse plattformene kan bedrifter overvåke statusen for enhetene, administrere data og styre enheter eksternt via en sentral portal for IoT-styring.

IoT-leverandører tilbyr integrasjonstjenester som for eksempel skylagring, vertstjenester for applikasjoner, kommunikasjon med maskinvare, analyser og integrerte programvareløsninger. Alt dette hjelper bedrifter med å integrere IoT-løsningene i de eksisterende systemene sine. Med denne typen integrasjon kan bedriftene få maksimalt utbytte av dataene og et best mulig utgangspunkt for å nå målene og nøkkeltallene sine.

Samarbeidet med en IoT-leverandør har stor betydning for bedrifter som ønsker å utforske det komplekse IoT-landskapet og beholde forspranget på konkurrentene. Etter hvert som den eksponentielle veksten i antallet tilkoblede enheter fortsetter, tilbyr IoT-leverandører de beste mulighetene til bedrifter som ønsker å vokse globalt uten å bli overveldet av kompleksitet. 

Dette bør du se etter når du skal velge IoT-samarbeidspartner

Valget av IoT-samarbeidspartner for bedriften din krever grundige undersøkelser av kompetanse og tilbud. Dette kan avgjøre om organisasjonen lykkes med IoT-prosjektene eller ikke, og derfor bør dette spørsmålet behandles som en strategisk beslutning. Hvordan vet du om bedriften din har truffet riktig valg, når dere står overfor et såpass komplekst spørsmål?

Beslutningsprosessen bør bygge på fire faktorer:

Global kommunikasjon og dekning

Etter hvert som bedrifter utvider virksomheten og øker rekkevidden, trenger de en IoT-samarbeidspartner som sørger for sømløs kommunikasjon på tvers av geografiske grenser. Med global kommunikasjon fungerer IoT-enheter hvor som helst, slik at bedriften kan implementere IoT-løsninger i global skala. De beste IoT-leverandørene har god dekning og tilbyr skreddersydde løsninger for de ulike aktørene i markedet. 

Se etter en leverandør som tilbyr dekning i flere nettverk i viktige markeder, for eksempel i Europa, Canada, Kina, USA, Japan og India, så du alltid kan koble deg til det beste tilgjengelige nettverket. Tenk gjennom hva slags kommunikasjon du trenger, for eksempel 2G, 3G, 4G, 5G eller LPWA-nettverk, og sjekk at leverandøren har den nødvendige teknologien.

Brukerstøtte og kompetanse

Ettersom IoT-landskapet er komplekst i seg selv, kommer det sikkert ikke som noen overraskelse at implementeringen av IoT også kan være ganske komplisert. Derfor er det svært viktig at leverandøren har god brukerstøtte og solid kompetanse. Bedrifter trenger en samarbeidspartner som tilbyr ekspertrådgivning, hjelp med feilsøking og veiledning i valget av riktig teknologi.

Se etter en IoT-samarbeidspartner med et godt brukerstøtteteam som sørger for at overgangen til IoT-løsninger går smertefritt. Samtidig er det viktig at leverandøren ønsker å bidra aktivt allerede i den innledende fasen for å forebygge potensielle problemer på et senere tidspunkt.

Plattform for administrasjon av IoT-kommunikasjon

At IoT-samarbeidspartneren har en plattform for administrasjon av IoT-kommunikasjon, er en fordel du sannsynligvis ikke vil være foruten. En slik plattform gir bedriften full kontroll over IoT-abonnementene sine – alt fra aktivering og deaktivering av SIM-kort til sporing av dataforbruk. Ved hjelp av plattformen er det enkelt for bedrifter å administrere alle aspekter ved IoT-enhetene sine og samtidig forebygge potensielle problemer. På denne måten kan bedriftene frigjøre viktige ressurser som i stedet kan bidra til at de når forretningsmålene sine.

Se etter en IoT-samarbeidspartner som tilbyr en plattform for administrasjon av IoT-kommunikasjon, slik at du får maksimalt utbytte av investeringen i IoT. Plattformen bør ha en intuitiv oversikt der det er enkelt å følge med på den oppdaterte statusen til tilkoblede enheter og administrere dem fortløpende.

Tilpasningsmuligheter for IoT-løsninger

Hver bedrift er unik og oppnår sannsynligvis ikke best mulige resultater med en standardløsning. En samarbeidspartner som tilbyr tilpassede løsninger, kan sørge for at IoT-implementeringene er i tråd med de spesifikke kravene og målene i bedriften, slik at implementeringen er så effektiv som mulig og bidrar til optimale resultater.

Se etter en IoT-samarbeidspartner som tilbyr tilpassede løsninger i tråd med de spesifikke behovene i bedriften din. Dette kan for eksempel være spesialisert maskinvare og programvare, produktdesign og -utvikling eller kundetilpasset analyse.

Kort sagt bør bedrifter finne seg en IoT-samarbeidspartner som hjelper dem med å takle utfordringene i den digitale tidsalderen ved å tilby global kommunikasjon, brukerstøtte og kompetanse, en plattform for administrasjon av IoT-kommunikasjon og tilpassede løsninger. Til sammen bidrar dette til at bedriften kan utnytte hele potensialet i IoT, noe som har stor betydning for mulighetene til å oppnå innovasjon, økt effektivitet i virksomheten og global vekst.

shutterstock_1702791976-min (1)

Gode grunner til å velge Com4 som IoT-samarbeidspartner

I Com4 har vi investert betydelige ressurser for å utmerke oss som IoT-samarbeidspartner. De nordiske forretningsverdiene våre forenes med globale ambisjoner ved at det nordiske fundamentet vårt kombineres med global rekkevidde. Vår egen vekst gjenspeiles i stor grad av kundekretsen vår, der mange bedrifter har blitt stiftet i Norge og deretter utvidet virksomheten internasjonalt. Med to millioner tilkoblinger er vi nå den største operatøren i Norge, noe vi er svært stolte over.

Så hvordan klarte vi det? Vi har lykkes som et resultat av konstant fokus på kvalitet og på kundene våre. Vi har gjort IoT enklere, og dette har hjulpet oss med å passere konkurrentene. Men det aller viktigste er at vi har gjort bedriften til det en IoT-leverandør skal være.

Global kommunikasjon og dekning

For det første tilbyr vi svært god global kommunikasjon og dekning. Som en del av Wireless Logic Group har vi et verdensomspennende nettverk som legger til rette for global kommunikasjon for IoT-enheter, med dekning i flere nettverk. Dette omfatter 2G-, 3G-, 4G-, 5G,- NB-IoT- og LTE-M-dekning – med ett SIM-kort. Med dekning i over 700 mobilnettverk globalt sørger vi for sømløs kommunikasjon for IoT-enheter hvor som helst i verden.

Brukerstøtte og kompetanse

For det andre kommer kunden alltid først, og vi er kjent for å tilby brukerstøtte og kompetanse i verdensklasse. Brukerstøtteteamet sitter klare til å hjelpe deg med teknisk implementering og feilsøking og svarer også gjerne på spørsmål om produktene og tjenestene våre.

Allerede helt fra starten av samarbeidet er det viktig for oss å ha regelmessig og klar kommunikasjon med kundene. Gjennom en felles forståelse forebygger vi potensielle problemer på et senere tidspunkt. Brukerstøtteteamet vårt består utelukkende av eksperter, slik at kundene våre alltid får best mulig hjelp.

Plattform for administrasjon av IoT-kommunikasjon

For det tredje tilbyr vi en svært avansert plattform for administrasjon av IoT-kommunikasjon. Med denne plattformen har du sømløs kontroll over de tilkoblede enhetene, med full livssyklusstyring og administrasjon av abonnementer. På denne skalerbare, effektive og fleksible plattformen kan du håndtere abonnementer ved hjelp av både enkelthandlinger og massehandlinger. Du har alltid full kontroll og oppdatert oversikt over enhetenes status og posisjonsbaserte tjenester.

Med full tilgang til API-et vårt for integrasjon, brukervennlige statistikkverktøy og historiske data er det enkelt for brukere og utviklere å lage sømløse implementeringer og drifte flåtene.

Tilpassede IoT-løsninger

Og til slutt, med de bransjeledende tilpassede IoT-løsningene våre kan vi skreddersy kommunikasjonen til kundenes utstyr. Med mulighetene våre til å tilpasse løsningene etter kundenes krav er vi en effektiv og pålitelig samarbeidspartner og et godt valg for bedrifter som ser etter sikre, skalerbare og pålitelige løsninger.

Takket være den globale rekkevidden, kundestøtten, plattformen for administrasjon av IoT-kommunikasjon og de tilpassede løsningene er vi den ideelle samarbeidspartneren for IoT-kommunikasjon. Med løsningene våre og fokuset på IoT-kommunikasjon har vi svært gode forutsetninger for å støtte bedriften din etter hvert som dere utforsker fremtidens IoT. 

Få et godt beslutningsgrunnlag med veiledningen vår

Når du utforsker fremtidens løsninger, kan en pålitelig veiledning være helt uunnværlig. Derfor har vi utarbeidet Din guide til IoT – et innholdsrikt whitepaper med all informasjonen og kunnskapen du trenger for å ta veloverveide beslutninger.

Uansett om du akkurat har begynt å undersøke IoT-løsninger eller du ønsker å optimalisere den eksisterende infrastrukturen i virksomheten, har du nytte av denne veiledningen. Gå ikke glipp av muligheten til å få mer inngående kunnskap om IoT-kommunikasjon og hvordan denne teknologien kan hjelpe deg med å bringe virksomheten videre til neste nivå.

Last ned dokumentet i dag for å ta det første skrittet mot å utnytte hele potensialet i IoT i bedriften din.

Northern-light-sky
ABONNER

Hold deg oppdatert