Gjør dine IoT-løsninger framtidssikre med eUICC-teknologi

Tingenes internett (IoT) er et område i rask utvikling, der sømløs kommunikasjon på tvers av
enheter og nettverk er alfa og omega. I dette landskapet har Embedded Universal Integrated
Circuit Cards (eUICC) blitt et vannskille for IoT-løsninger i stor skala.

Sim Teknologi / IoT-kommunikasjon / Innovasjon
https://26515998.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26515998/isim.jpg

I denne artikkelen kan du lese mer om eUICC, og denne teknologiens allsidige bruksområder, oppfyllelse av industristandarder og stadig voksende rolle i IoT-økosystemet. Enten du er forretningsleder, tech-entusiast, eller bare interessert i det grenseløse potensialet som ligger i IoT, kan denne artikkelen gi deg et godt utgangspunkt når det gjelder å utnytte kraften i eUICC i din egen IoT-strategi.

Tradisjonelt har SIM-kortet vært selve grunnsteinen i mobil telekommunikasjon, ved å tilby sikker identifisering og autentisering av brukere på mobilnettverk. Som oftest har SIM-kort vært tilstrekkelig for å tilby den kommunikasjonen som trengs for både mobilbrukere og IoT-enheter. Det er imidlertid visse tilfeller der tradisjonelle SIM-kort og roaming-muligheter kommer til kort. Da oppstår det behov for en innovativ løsning som eUICC.

Utfordringer med tradisjonelle SIM-kort

Historisk sett ble SIM-kort utviklet for å knytte en enkeltstående abonnents identitet sammen med en spesifikk operatør, noe som betydde at det fysiske SIM-kortet måtte byttes når man byttet operatør. Dette blir enda mer komplisert for bedrifter som håndterer store mengder enheter, særlig i internasjonale løsninger eller scenarier hvor det er upraktisk å bytte ut fysiske SIM-kort. I slike tilfeller er eUICC et godt alternativ.

Effektiv IoT-strategi

Det å utvikle en effektiv IoT-strategi i dag innebærer en rekke sentrale teknologi-relaterte beslutninger som vil avgjøre om produktløsningen din vil lykkes på lang sikt. Det å avgjøre om man skal bruke eUICC-teknologi, og i så fall når og hvordan, er ett av disse kritiske valgene.

Hva er eUICC?

Embedded Universal Integrated Circuit Card (eUICC) er en omprogrammerbar SIM- teknologi som gjør det mulig å endre en enhets Mobile Network Operator (MNO)-profil, eller operatørprofil, uten å endre den fysiske chippen. Denne innovasjonen gjør at globale IoT-selskap kan komme inn på markeder der tradisjonell roaming ikke er et reelt valg, uten at det er nødvendig med endringer i maskinvare.

Definisjoner av nøkkelbegreper:

 • eUICC: Embedded Universal Integrated Circuit Card
 • UICC: Maskinvare i mobilenheter med SIM- og/eller USIM-applikasjoner for
  nettverkstilgang
 • SIM: Subscriber Profile (abonnentprofil) og Subscriber Identity Module (modul for
  abonnentidentitet), som inneholder en unik identifikator
 • SIM-kort: Den fysiske komponenten som inneholder en UICC

Fordeler ved eUICC i storskala IoT-løsninger:

 1. Viktig fleksibilitet: eUICC gjør det mulig for IoT-enheter å bytte mellom
  mobilnettverk ut fra dekning og kostnader, noe som forbedrer kommunikasjon og
  kostnadseffektivitet.
 2. En alternativ plan for markeder uten roaming: eUICC gir en beredskapsløsning for
  uforutsett utplassering av enheter i regioner der permanent roaming ikke er tillatt.
 3. Sikkerhet: Muligheten til å flytte alle SIM-kortene over til en avtale med en annen
  IoT-leverandør.

eSIM vs. eUICC – hva er forskjellen?

Definisjoner i bransjen kan variere, men eSIM er typisk ansett for å være et fastmontert SIM-kort integrert i en enhet, mens eUICC er et programmerbart SIM-kort som gjør det mulig å fjernstyre fordelingen av flere SIM-profiler uavhengig av formfaktoren på SIM-kortet.
eUICC

Hva er remote provisioning?

Provisioning betyr å koble sertifikater og profiler til en UICC, der en profil inneholder filstrukturer, data og applikasjoner.

Hva er en subscriber identity (abonnentidentitet)?

Identitetsprofiler for abonnenter gir abonnenter tilgang til spesifikke operatørers nettverk. En initial operator profile, omtalt som en provisioning profile eller bootstrap, installeres av produsenten. Med eUICC blir det mulig å fjernstyre endringer i denne profilen.

Roaming og eUICC

Mens roaming er en veletablert modell for å bruke enheter på forskjellige mobilnettverk, er dette ikke alltid mulig, som for eksempel i land som Tyrkia, Kina og Brasil, der permanent roaming er krevende. I slike tilfeller kan eUICC-baserte løsninger gjøre det mulig å bytte til lokale SIM-profiler for å sikre samsvar med lokale lover og forskrifter.

Com4s roaming-løsning

Com4s roaming-løsning tilbyr en helhetlig ordning for global utplassering av IoT-enheter, med pålitelig kommunikasjon, konkurransedyktig prising og enkel styring.

GSMA og SGP.32-standarden

Organisasjonen GSMA spiller en viktig rolle i å jobbe for standardisering i mobilbransjen. I 2. kvartal i 2024 forventes GSMA å offentliggjøre SGP.32-standarden, som vil definere struktur og livsløpsstyring for eSIM og eUICC. Denne standardiseringen vil øke kompatibilitet og sikkerhet i eSIM-teknologien, som vil gjøre det enklere å styre eSIM på tvers av ulike enheter og nettverk. Les mer om dette i
artikkelen vi la ut nylig.

Invester i et samarbeid med Com4 for å sikre at du alltid er tilkoblet

Mulighetene med eSIM er lovende for mange bedrifter og bruksområder, og medarbeidere i Com4 jobber kontinuerlig for å være i forkant av nye fremskritt i bransjen.


Com4 vil gjøre utviklernes liv enklere ved å tilby beste praksis innen IoT-kommunikasjon til sine kunder, og jobber mot en smartere, mer tilkoblet verden med sitt unike, lett tilgjengelige, alltid påkoblede 4G/5G-nett for IoT-kommunikasjon. Com4 jobber side om side med signalkunder i mer enn 190 land med sine IoT-løsninger, gir mulighet for roaming på globalt plan og støtter 2G, 3G, 4G, LTE CAT-M1, NB-IoT,
5G, og eSIM-teknologier.

Du kan kontakte oss om priser her, eller lese mer om Com4s tjenester ved å utforske vår hjemmeside.

 

Northern-light-sky
ABONNER

Hold deg oppdatert