SGP.32: Den nye standarden for Remote SIM Provisioning

Markedet for Remote SIM Provisioning (RSP) utvikler seg videre med lanseringen av SGP.32, som også kalles IoT RSP. Dette er et nytt teknisk konsept som lover å omdefinere måten vi behandler nettverksprofiler på for tilkoblede enheter.

Sim Teknologi / IoT-kommunikasjon / Innovasjon
https://26515998.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26515998/shutterstock_1293501196-min.jpg

Selskap som skal foreta ny implementering av IoT-enheter i ulike geografier og markeder kan se fram til fordelene med denne standarden, med registrering av SIM-profiler, kostnadsreduksjoner og tilpasning til lokal lovgivning med mer dynamisk og fleksibel drift. 

Fordelene med Remote SIM Provisioning

Remote SIM Provisioning gir en elegant løsning for selskaper som søker større fleksibilitet når de skal velge nettverksoperatører. Tradisjonelle SIM-kort er knyttet til en bestemt nettverksoperatør, noe som gjør det vanskelig for selskaper som ønsker å bytte mellom operatører, enten det er som følge av kommersielle årsaker eller operasjonelle behov. Tidligere krevde et slikt bytte fysisk uthenting og utskiftning av SIM-kort i utplasserte enheter, noe som var både tungvint og kostbart. 

RSP løser dette problemet ved å åpne for dynamisk utskiftning, utvidelse og fjerning av SIM-profiler gjennom over-the-air oppdatering (OTA) av eSIM. Dette fjerner behovet for fysisk utskiftning av SIM-kort, og gjør at SIM-profiler kan implementeres akkurat når det trengs. Denne fleksibiliteten er spesielt fordelaktig for aktører som skal implementere IoT-enheter i flere regioner, siden den gjør at enhetene kan koble seg sømløst til lokale nettverk etter behov. Det effektiviserer også produksjonsprosessene ved at de støtter færre artikkelnumre (stock keeping units, SKU), reduserer kostnader og åpner nye markeder som tidligere var utilgjengelige som følge av begrensninger i tilgang til nettverk via SIM.

Veien mot SGP.32

Vanligvis har Remote SIM Provisioning blitt tatt bredt i bruk i markedet og godt mottatt av nettverksoperatører, noe som har gitt kundene frihet til å laste ned en eSIM-profil. En Local Profile Agent (LPA) på enheten kan for eksempel ta et bilde av aktiveringskoden i en QR-kode og hente profilen fra en abonnementsfunksjon på en server for klargjøring av data (SM-DP+-server) i henhold til standarden for Consumer RSP.

eSIM-IoT-3-min

Selv om IoT/M2M-utstyr ikke har noe standardisert brukergrensesnitt, og enhetene ofte distribueres i stort antall i fjerntliggende områder, er det benyttet en annen metode og standard for ekstern RSP. M2M RSP-løsningen kan sende ut nye eSIM-profiler til enheter fra en SM-DP-server, uten at brukeren trenger å gjøre noe på enhetssiden. Vanligvis vil dette kreve omfattende integrasjoner mellom nettverksoperatører (MNO) og virtuelle operatører (MVNO), hvis dette ikke allerede er på plass.

SGP.32, som lanseres av GSMA, representerer det siste tekniske konseptet for Remote SIM Provisioning. Det dreier seg om en sammenslåing av forbruker- og M2M-standarder, som effektiviserer bransjen med en enhetlig standard.

eSIM-IoT-2 (2)-min

En grunnleggende endring handler om å flytte mye av logikken for profilvalg over til SIM. Det innebærer en IoT Profile Assistant (IPA) inne i SIM-kortet eller på enheten, som kommuniserer med en “remote connectivity manager” for å starte nedlasting av den relevante profilen. Denne fjerntilkoblingsfunksjonen kan deretter vises for kunden gjennom API fra for eksempel et device management system eller en Connectivity Management Platform (CMP), som gir ett endepunktfor dynamisk styring av omfattende IoT-implementeringer.

SGP.32 ble offisielt lansert i mai 2023. Enhets- og SIM-sertifiseringen vil følge etter, og løsningene vil komme på markedet innen 2024.

eSIM-IoT-min 2

Implikasjoner av SGP.32 for næringslivet og IoT

SGP.32 byr på lovende utsikter for RSP i IoT-sektoren. Løsningen gjør at selskaper som implementerer IoT-enheter kan desentralisere forretningsinformasjon fra nettverket over til enheten og SIM-kortet. En slik forenkling av profilbytte gir reduserte kostnader og kortere tid til markedet.

Fleksibiliteten kan utnyttes under produksjon, kort tid etter implementering eller mange år ut i en enhets livssyklus, etter hvert som nye kommersielle alternativer eller operatører dukker opp. Ved å redusere antall nødvendige artikkelnumre (SKU), kan selskapene effektivisere produksjon og distribusjon, noe som gir besparelser i både logistikk, produksjon og lagerstyring.

Disse fordelene er spesielt relevante for selskaper med langvarige IoT-implementeringer, de som eksporterer enheter til mange land og de som overfører store datavolumer på tvers av flere landegrenser. Bytting av nettverksprofiler vil ikke bare forbedre dagens drift, men også sikre fremtidsrettede IoT-implementeringer over tid.

Optimalisering av Remote SIM Provisioning

Selskaper som har planer om å utnytte potensialet i RSP bør kontakte sin leverandør av IoT-kommunikasjon for å finne ut om de kan bruke SGP.32. Leverandører som Com4, som har omfattende relasjoner med nettverksoperatører, global infrastruktur og bransjekunnskap, er godt rustet til å hjelpe selskaper med å optimalisere sine IoT-løsninger. 

Et av tilbudene fra Com4 er et carrier-grade mobilnettverk som er utformet for robust og fleksibel flernasjonal kommunikasjon. 

Selv om det finnes enormt mange ulike bruksområder og implementeringsmodeller for IoT, vil det være behov for et verktøysett for RSP. Og SGP.32 fyller et nødvendig behov for de selskapene som fortsatt ønsker å designe nye og innovative IoT-løsninger, redusere kostnader gjennom økt fleksibilitet og få økt konkurranseevne i en dynamisk IoT-verden.

Er dere klare for å dra full nytte av Remote SIM Provisioning for deres IoT-løsninger? Ta kontakt med Com4s IoT-ekspert i dag for å finne ut hvordan vi kan skreddersy innovativ teknologi til konkrete behov, slik at dere kan ligge i forkant av den rivende utviklingen innenfor IoT. Framtiden i IoT starter med en samtale.

 

 

Northern-light-sky
ABONNER

Hold deg oppdatert