Sikkerhet i IoT-landskapet: Betydningen av VPN

I en verden med stadig flere tilkoblede enheter, har tingenes internett (IoT) ført til en revolusjon i måten vi lever og arbeider på. IoT-enheter har blitt en integrert del av våre liv, i alt fra smarte hjem til industriell automatisering.

IoT-kommunikasjon / IoT-sikkerhet / Mobilt kjernenettverk
https://26515998.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26515998/shutterstock_1084770398.jpg

Med denne økningen i kommunikasjon mellom enheter oppstår det imidlertid også et presserende behov for robuste sikkerhetstiltak. Et viktig verktøy for å beskytte IoT-enheter er virtuelle private nettverk (VPN). I denne artikkelen skal vi se på betydningen av VPN når man skal sikre IoT-enheter, og hvilken risiko som er forbundet med usikret kommunikasjon.

Det globale landskapet

Statistikken gir et tydelig bilde av den økende betydningen VPN har for sikkerheten i IoT-landskapet. Det globale VPN-markedet ventes å komme opp i 78,9 milliarder USD innen 2027, og vokser med en årlig vekstrate (compound annual growth rate, CAGR) på 14,2 %. Og når det gjelder IoT-enheter spesielt, spås det at bruken av VPN vil vokse med en CAGR på 25 % i løpet av de neste fem årene.
Gartner peker på at de tre viktigste bruksområdene for VPN i IoT-markedet er smarte hjem, industriell IoT og tilkoblede biler.

Hvordan VPN-nett sikrer IoT-forbindelsene

IoT-enheter kan være alt fra industrielle sensorer til dingser i smarte hjem, og disse mangler ofte de innebygde sikkerhetsbarrierene man finner i tradisjonelle datamaskiner. Denne sårbarheten gjør at de er attraktive mål for cyberkriminelle som vil utnytte sensitive data eller skade integriteten i et nettverk. Sammen med private tilgangspunktnavn (APN) spiller VPN-ordningen en viktig rolle når det gjelder å sikre disse IoT-forbindelsene, ved å utvide et privat nettverk til mobilt tilkoblede enheter. 

Det grunnleggende arbeidsprinsippet i et VPN handler om at internettrafikken rutes gjennom en sikker server, med maskering av enhetens virkelige IP-adresse og kryptering av dataoverføringen. Dette forhindrer at uautoriserte aktører kan fange opp dataene, men bidrar også til å gi det sårbare IoT-landskapet et ekstra lag med sikkerhet. VPN tilbyr ulike løsninger, blant annet forhåndskonfigurerte rutere, rutere fra kunden, skybaserte løsninger, programvareklienter og skreddersydde konfigurasjoner, som gir fleksibilitet for å dekke forskjellige behov knyttet til IoT-sikkerhet.

Slik kan VPN bidra til å styrke IoT-sikkerheten:

  • Kryptering og sikker identifikasjon: De fleste IoT-enheter mangler innebygde brannmurer og antivirusprogramvare, noe som gjør dem sårbare for cybertrusler. Sammen med private APN, vil VPN begrense ekstern tilgang til IoT-enhetene, og kryptere dataoverføringene, noe som sikrer konfidensialitet og integritet for informasjonen som utveksles mellom enhetene og serverne. 
  • Informasjonssikkerhet: VPN-nettverk krypterer dataene mellom IoT-enhetene og serverne, noe som gjør det vanskelig for cyberkriminelle å spore aktivitetene eller avdekke enhetenes fysiske beliggenhet. Dette bidrar med ekstra sikkerhet knyttet til personvern i bruken av IoT-enhetene.
  • Fjerntilgang og -styring: Om de brukes sammen med private APN, vil VPN-nettverk kunne sikre fjerntilgang og -styring av IoT-enheter. Denne funksjonen er spesielt verdifull for virksomheter som har behov for effektivt tilsyn og kontroll med IoT-enhetene, selv om administratorene ikke er fysisk til stede. 
  • Redundant beskyttelse: Ledende VPN-løsninger, som de vi tilbyr hos oss i Com4, har høy pålitelighet og såkalt redundant beskyttelse (“multi-path protection”). Dette gir ende-til-ende kryptering av nettverket, og bidrar til optimal datakraft for IoT-enhetene.

COM4-Security (2)-min

Sikring av IoT-kommunikasjon med redundant VPN: Slik sikrer Com4 uavbrutt drift

Redundans er svært viktig for virtuelle private nettverk (VPN), fordi det sikrer uavbrutt kommunikasjon og beskyttelse av data, selv om det oppstår feil på maskin- eller programvare, eller det skal utføres planlagt vedlikehold. Ved å bruke flere VPN-forbindelser til og fra ulike VPN-servere, kan organisasjonene sikre nettverkene sine mot nedetid og forstyrrelser. 

Som en ledende leverandør av løsninger for IoT-kommunikasjon, vet Com4 hvor viktig det er med redundans i IoT-landskapet. Selskapet driver to adskilte kjernenett lokasjoner som begge kan håndtere IoT-enhetenes krevende trafikkbehov. Denne arkitekturen med to nett gjør at det alltid er et site/lokajson  som kan ta over dersom det andre blir utsatt for avbrudd, noe som forhindrer forstyrrelser i IoT-kommunikasjonen.

En slik redundans er spesielt viktig for IoT-applikasjoner som avhenger av overføring av data i sanntid og kontinuerlig drift. Eksempelvis vil redundans i industriell sammenheng sikre at kritiske maskiner og utstyr opprettholder forbindelsen og driften, noe som kan forhindre kostbare produksjonsforsinkelser. På samme måte vil redundans i smarte byer kunne garantere at trafikklys, sensorer og andre komponenter i infrastrukturen fortsetter å fungere uavbrutt.

Valg av riktig VPN-design for IoT

Selv om virtuelle private nettverk gir en god sikkerhetsløsning for IoT-enheter, er det svært viktig å velge riktig leverandør. Tenk over følgende når du skal vurdere ulike VPN-løsninger:

  • Redundans: Velg VPN-løsninger som gir samtidig forbindelse til flere forskjellige geografiske steder for å sikre pålitelig kommunikasjon, selv ved planlagt vedlikehold, degradering av internettkommunikasjon og utstyrsfeil. 
  • Tilpasningsmuligheter: Velg et design som passer til ditt unike oppsett og dine sikkerhetskrav.
  • Tunellprotokoll: Se etter VPN som støtter robuste tunellprotokoller (tunnel protocols). IPSec er bransjestandard for hastighet og sikkerhet. 
  • Geografisk beliggenhet: Velg et VPN-oppsett med gateways som ligger i nærheten av din geografiske region for optimal ytelse. 
  • Enhetsstøtte: Velg et VPN som kan konfigureres for egne edge-rutere, og som gir full beskyttelse for dine IoT-enheter ved bruk av et enkelt oppsett, i stedet for en per IoT-enhet-konfigurasjon.
  • Kundestøtte: Velg en VPN-leverandør med pålitelig kundestøtte døgnet rundt, som raskt kan løse eventuelle problemstillinger.

Etter hvert som IoT-økosystemet vokser, vokser også de mulige risikofaktorene knyttet til usikre forbindelser. VPN framstår som en kraftig og fleksibel løsning som kan styrke IoT-enhetenes sikkerhet, med kryptering, anonymitet og muligheter for fjernstyring. Ved å foreta et veloverveid valg av VPN-løsning som passer til de konkrete behovene du har i ditt IoT-nettverk, kan du ivareta sikkerheten knyttet til IoT-enhetene og sikre både integritet og konfidensialitet for dine data i vår nettbaserte tidsalder.

Northern-light-sky
ABONNER

Hold deg oppdatert