Glass building top

SIKRE OG NYSKAPENDE IOT-LØSNINGER FOR SMARTBYGG

I smartbygg innebærer IoT-kommunikasjon en rekke fordeler, deriblant energieffektivisering, bedre sikkerhet, bedre komfort for beboerne og brukerne, forebyggende vedlikehold og bedre byggadministrasjon.

Med IoT-baserte systemer i smartbygg kan du optimalisere driften, redusere kostnadene og gjøre opplevelsen bedre for dem som bruker byggene.

Viktige fordeler ved IoT-kommunikasjon i smartbygg

Performance

Energieffektivisering

IoT-baserte sensorer kan overvåke og styre energiforbruket for eksempel i systemene for belysning, klimaanlegg og apparater. Ved å optimalisere energiforbruket i smartbygg kan man redusere kostnadene, spare ressurser og redusere klimaavtrykket.

Security

Bedre sikkerhet

Ved hjelp av IoT-enheter kan man overvåke og styre tilgangen til bygget, spore folks bevegelser og registrere mulige sikkerhetstrusler. I smartbygg kan man også bruke IoT-sensorer til å registrere røyk, gasser og andre faremomenter og automatisk utløse alarmer og annen respons for å forhindre ulykker.

Smart buildings

Komfort for beboere og brukere

Med IoT-sensorer kan man overvåke temperaturen, luftfuktigheten og luftkvaliteten og sørge for at inneklimaet er behagelig og sunt for dem som oppholder seg i bygget. I smartbygg kan man også bruke belysning og vindussystemer basert på IoT for å justere lysnivået og eksponeringen av naturlig lys i tråd med bruken av bygget og tidspunktet på dagen.

Maintenance

Forebyggende vedlikehold

Med IoT-sensorer kan man overvåke ytelsen til systemer i bygget og identifisere mulige problemer før de utvikler seg til alvorlige problemer. Slikt forebyggende vedlikehold bidrar til mindre nedetid, økt levetid for utstyret og lavere reparasjonskostnader.

Customer portal

Bedre byggadministrasjon

IoT-kommunikasjon gir muligheter for sentral administrasjon av alle systemer og ressurser i bygget. Byggansvarlige kan få tilgang til løpende oppdaterte data og analyser, noe som gir et godt beslutningsgrunnlag for å sette i verk tiltak som øker effektiviteten og reduserer kostnadene.

Smart home phone

Effektiv og pålitelig kommunikasjon for IoT-enheter

Som ledende leverandør av IoT-mobilkommunikasjon har Com4 utviklet en kundeplattform som dekker de spesifikke behovene knyttet til IoT. Med kompetansen og den avanserte teknologien vår spiller vi en viktig rolle i utviklingen av smartbygg ved å tilby effektiv og pålitelig kommunikasjon for IoT-enheter.

LTE-M og NB-IoT

En av de største utfordringene ved å utvikle smartbygg er at enhetene som brukes, må ha kraftige kommunikasjonsegenskaper, lavt strømforbruk og kreve minimalt med administrasjon. Com4 hjelper deg med å løse disse utfordringene ved å gi deg tilgang til moderne IoT-mobilteknologi som for eksempel LTE-M og NB-IoT. Denne teknologien gir bedre dekning og signalstyrke samt lavere strømforbruk, slik at disse løsningene egner seg for IoT-enheter i smartbygg.

I tillegg til avanserte alternativer for kommunikasjon tilbyr Com4 også avanserte sikkerhetsløsninger og full kontroll og håndtering av risiko i nettverk.

Med Com4 nyter du godt av avansert kommunikasjon, økt effektivitet og bedre kontroll over IoT-enhetene i smartbygget.

Woman-infront-of-screen small

Kom i gang

Kontakt en av ekspertene våre i dag for å få vite mer om fordelene ved moderne kommunikasjonsløsninger som er utviklet spesielt for smartbygg.