Utforsker mulighetene for 5G RedCap i IoT

Utviklingen innen trådløs kommunikasjon fortsetter, med stadig forbedring og videreutvikling av tidligere teknologi. Innføringen av 5G har ført til en myriade av IoT- og M2M-applikasjoner, noe som viser potensialet som ligger i avansert mobilkommunikasjon.

Mobilt kjernenettverk / Trådløse nettverk / 5G
https://26515998.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26515998/redcap%20%284%29.png

Det er likevel høye kostnader knyttet til fullskala innføring av 5G, særlig for IoT-applikasjoner som krever kostnadseffektive løsninger.

3GPP versjon 17 innførte 5G RedCap for å løse dette problemet. Denne teknologien ble utviklet for å tilby et balansert utvalg funksjoner, som samtidig tar hensyn til sentrale faktorer som strømforbruk og kostnadseffektivitet. Denne utviklingen demokratiserer 5G-teknologien ved å gjøre den tilgjengelig for en lang rekke IoT-applikasjoner.

Hva er 5G RedCap?

5G RedCap, opprinnelig kjent som 5G NR-Light, og senere omdøpt til 5G Reduced Capability i 3GPP versjon 17, er en forenklet versjon av tradisjonelle 5G-standarder. Denne teknologien ble utviklet spesifikt for IoT-applikasjoner med behov utover det LTE kan tilby, men som ikke trenger alle funksjonene 5G kan by på.

Ved å kombinere behovet for høye hastigheter fra enhanced Mobile Broadband (eMBB), påliteligheten og den raske responsen fra Ultra-Reliable Low-Latency Communications (uRLLC), samt den omfattende kommunikasjonen som tilbys av Massive Machine Type Communications (mMTC), kan 5G RedCap gi den optimale balansen du trenger. Den gir tilstrekkelig kapasitet og lavere forsinkelse til en brøkdel av kostnaden og kompleksiteten man typisk forbinder med omfattende 5G-utrullinger, og gjør 5G-teknologi tilgjengelige for flere IoT-applikasjoner.

Båndbredde og tekniske spesifikasjoner for 5G RedCap

5G RedCap er utviklet som en mellomløsning med hensyn til mulighetene i 4G og 5G, og er en målrettet løsning for IoT-applikasjoner. Tabellen under viser en sammenligning av de viktigste funksjonene i 5G RedCap og standard 5G:

Funksjon

5G Standard

5G RedCap

Båndbredde

100 MHz

20 MHz

Antenner

4 RX-antenner

Mindre antall

Forsinkelse

Ultralavt

Lavt (så lite som 5 ms)

Maks datahastighet

Svært høy

Høy nok for IoT-applikasjoner

Strømeffektivitet

Moderat

Høy

Kompleksitet

Høy

Redusert

 

Disse justeringene gjør 5G RedCap til en ideell plattform for å forsyne enkle LTE- og NR- enheter i IoT-spekteret med strøm, og passer særlig godt for applikasjoner der kostnader og batterilevetid er kritiske faktorer.

Fordeler med 5G RedCap for IoT

Høyere datahastigheter

Sammenlignet med tradisjonell LTE kategori 1, støtter 5G RedCap vesentlig høyere datahastigheter. Dette betyr at den er en god kandidat for applikasjoner som krever større datakapasitet, som videoovervåkning i HD og komplisert styring av smarte strømnett.

Mindre forsinkelse

5G RedCap er betydelig raskere enn de fleste andre teknologier for Low Power Wide Area (LPWA), som NB-IoT, og dette gjør den godt egnet for applikasjoner som industriell automasjon, der det er avgjørende med respons så nær sanntid som mulig.

Mer strømeffektiv

En av de unike funksjonene i 5G RedCap er bedre strømeffektivitet, som gir lengre batterilevetid for IoT-enheter. Dette er særlig nyttig for enheter som enten er mobile eller plassert i fjerntliggende områder, som miljøsensorer eller smarte helsemålere man bærer på kroppen.

Enklere design og lavere kostnader

5G RedCap forenkler den radiofrekvens-relaterte (RF) designprosessen, og trenger derfor færre antenner. Denne forenklingen reduserer ikke bare de fysiske og tekniske utfordringene knyttet til enhetsdesign, men fører også til betydelig lavere kostnader knyttet til RF- komponenter og generell modulproduksjon. Dette innebærer at enhetene kan produseres med lavere kostnader, som dermed gjør teknologien mer tilgjengelig og stimulerer til økt bruk i IoT-applikasjoner. Kombinasjonen av forenkling og lavere kostnader betyr at 5G RedCap er en ideell løsning for en lang rekke applikasjoner i Tingenes internett (IoT). Dette gir bedre kommunikasjon, samtidig som den er effektiv og rimelig.

Bruksområder for 5G RedCap

5G RedCap er allsidig og støtter et bredt utvalg av IoT-applikasjoner:
  • Industriell automasjon: Ved å koble sammen trådløse industrielle sensorer, gjør 5G RedCap det mulig å overvåke og styre utstyr i sanntid, og dette fører til økt sikkerhet og driftseffektivitet.
  • Sikkerhet og overvåkning i sanntid: Evnen til å sende høyoppløselig video i sanntid gjør 5G RedCap til en ideell kandidat for bruk på sikkerhetsområdet, siden den bidrar til å forhindre kriminalitet og gir bedre overvåkning.
  • Teknologi for smarte strømnett: Innen energistyring tilbyr 5G RedCap mer effektiv og pålitelig overvåkning og kontroll av strømnett ved å optimalisere energidistribusjon og redusere svinn.
  • Helse- og treningsteknologi man bærer på kroppen: Når det gjelder personlig helseovervåkning, sørger 5G RedCap for kontinuerlig overføring av sanntidsdata fra enheter som puls- og smartklokker, og hjelper dermed brukerne å holde seg friske og raske.

5g-use-cases (1)

Tabellen under gir en detaljert oversikt over spesifikasjonene for diverse 5G RedCap-applikasjoner:

Bruksområde

Enhetstype/applikasjon 

Forsinkelse

Batterilevetid

Industrielle trådløse sensorer

Sensorer på mellomnivå
(temperatur, trykk, osv.)

<100 ms; brukstilfeller
innen sikkerhet: 5 ms
til 10 ms

~2 år

Videoovervåkning

Smarte byer, landbruk,
fabrikker

<500 ms

N/A

Kroppsbåren
teknologi

Smartklokker,
helseovervåkning

N/A

Flere dager til
1-2 uker


Når vil 5G RedCap tas i bruk?

Utrullingen av 5G RedCap ventes å skje gradvis. Brikkesett med 5G RedCap er allerede ute på markedet, og det ventes at de blir enda mer tilgjengelige i årene framover. Regioner som allerede har avansert mobilinfrastruktur vil sannsynligvis bli de første til å ta det i bruk, som for eksempel Europa, USA og utvalgte land i Asia-Stillehavsregionen.

Avsluttende kommentarer

5G RedCap er startskuddet for en ny æra innen IoT-kommunikasjon, og tilbyr en kostnadseffektiv løsning som balanserer ytelse og kompleksitet. Den gjør at fordelene med 5G kan dekke flere applikasjoner, og gir industri og forbrukere bedre kommunikasjon uten de mest avanserte 5G-funksjonene. Etter hvert som 5G fortsetter å utvikle seg, er 5G RedCap ventet å spille en avgjørende rolle i økt bruk av IoT-teknologi.

 

Northern-light-sky
ABONNER

Hold deg oppdatert