f5acee84-78c8-41bb-b452-d0bc18627efa

 

Sammen med Com4 revolusjonerer Bane NOR jernbanenettet ved hjelp av IoT-kommunikasjon

Train BaneNor

Om Bane NOR

Bane NOR er et statlig foretak med over 3400 ansatte. Foretaket ble opprettet 1. januar 2017 som en del av Jernbanereformen og er eid av staten gjennom Samferdselsdepartementet. Bane NOR har ansvaret for infrastrukturen i den norske jernbanen samt for drift, vedlikehold og bygging av jernbane i hele landet. Infrastrukturen omfatter 4200 kilometer med spor, 335 stasjoner og holdeplasser og over 4300 eiendommer.

Utfordring

Bane NOR hadde behov for å installere nye strømmålere som kommuniserer ved hjelp av IoT-baserte SIM-kort. Selv om de fleste togene i Bane NORs jernbanenett bare kjører i Norge, omfatter enkelte av strekningene også andre land i Europa. Derfor må strømmålerne kunne kommunisere med ulike operatører i ulike nettverk for å oppnå sømløs kommunikasjon gjennom hele reisen.

Mohammad Ali Koteich, IKT-forretningsanalytiker og overingeniør i Bane NOR, understreket hvor viktig det var å finne en leverandør med nødvendig teknisk fleksibilitet til å kunne håndtere fremtidige utfordringer: «Det kommer en ny CENELEC-norm (European Committee For Electrotechnical Standardization) som innebærer at vi etter hvert må kommunisere med strømmålerne med litt andre metoder enn dem vi bruker i dag. Bare Com4 hadde den nødvendige fleksibiliteten til å kunne håndtere dette.»

Løsninger

Løsningen omfattet implementering av strømmålere, sensorer for strøm- og spenningssignal og et robust kommunikasjonssystem for overføring av data til Erex-systemet for energiavregning.

Innføringen av denne nye strømmålerløsningen forutsetter tett samarbeid mellom togselskapene og Bane NOR. Gjennom felles innsats har de bidratt til innovasjon og betydelige fremskritt i jernbanesektoren, noe som har resultert i mer effektiv drift, mer nøyaktige data og generelt bedre sikkerhet.

Innføringen av CENELEC-normen har satt en ny standard for kommunikasjonen mellom elektroniske målesystemer om bord på togene og i bakkesystemene. Denne standardiseringen har gitt muligheter for sømløs integrasjon og kompatibilitet mellom ulike systemer for datainnsamling. Com4s muligheter til å gjøre tilpasningene som var nødvendige for å takle denne utfordringen og levere en totalløsning, hadde avgjørende betydning for at de ble Bane NORs foretrukne leverandør av IoT-kommunikasjon.
 

Train Railways small
Stein André Larner, administrerende direktør i Com4, kommenterte samarbeidet slik: «SIM-kortene fra Com4 plasseres i de nye strømmålerne, som for øyeblikket rulles ut hos de norske togselskapene. Den avanserte løsningen vår sikrer effektiv kommunikasjon og dataoverføring mellom strømmålerne og bakkesystemene, noe som gir muligheter for løpende overvåking og analyse.»

Løsningen fra Com4 omfatter tilpassede SIM-kort spesielt utviklet for å tåle ekstreme temperaturer fra –40 til +105 grader i tillegg til støt, vibrasjoner og fuktighet. Disse solide SIM-kortene sørger for pålitelig kommunikasjon uten avbrudd – også under ekstreme forhold.

Train station

Resultat

Rammeavtalen mellom Com4 og Bane NOR strekker seg i første omgang over to år og kan utvides med to år til, med muligheter for samarbeid i ti år. 

Gjennom samarbeidet kommer Com4 og Bane NOR til å revolusjonere jernbanesektoren ved å integrere IoT-teknologi sømløst i de norske togsystemene, og på denne måten sørge for at transportsystemet i landet blir mer pålitelig og effektivt og har bedre kommunikasjon.

Northern-light-with-circles-1

Start i dag

Utvikle en fremtidssikker IoT-infrastruktur ved hjelp av de banebrytende løsningene våre. Com4 er den ideelle samarbeidspartneren for IoT-kommunikasjon