Ambulance top

ENDE TIL ENDE-KOMMUNIKASJON FOR IOT I HELSESEKTOREN

Med IoT-teknologi kan organisasjoner i helsesektoren samle inn og analysere enorme mengder av pasientopplysninger. Slik kan de oppnå bedre tilpasset og mer effektiv behandling med bedre resultater for pasientene.

Kommunikasjonsløsninger i verdensklasse for helsesektoren og hjemmemonitorering av pasienter

IoT-kommunikasjon skaper store og raske endringer i helsesektoren, for eksempel innenfor hjemmemonitorering av pasienter, løpende sporing av vitalparametre og foregripende analyser for å avdekke mulige helseproblemer før de utvikler seg til kritisk sykdom. Ved hjelp av IoT-baserte enheter og sensorer kan organisasjoner i helsesektoren samle inn store mengder pasientdata, noe som gir muligheter for tilpasset behandling.

Ved hjelp av IoT-kommunikasjon kan medisinsk personell også overvåke og administrere medisinsk utstyr eksternt, noe som bidrar til kostnadsbesparelser og økt effektivitet.

Avanserte løsninger for IoT-kommunikasjon i helsesektoren

User

Selvstendig hverdag for pasientene

Overvåking av eldre og sårbare personer hjemme

Healthcare

Akuttmedisin

Bruk av nettbrett til å administrere pasientjournaler i behandlingen

Clinical Trials

Kliniske studier

Sikker overføring av data fra kliniske studier

Monitoring

Hjemmemonitorering av pasienter

Eksterne kliniske målinger

Doctor meeting large

Konsolidering av e-helse

Med stigende utgifter, en befolkning som stadig blir eldre, og økt forekomst av kroniske sykdommer må helsesektoren tilpasse seg for fortsatt å kunne tilby tjenester av høy kvalitet. Et viktig mål er å redusere behovet for innleggelser. Med hjemmemonitorering av pasienters helse kan man oppnå dette på en effektiv måte, og her spiller IoT-løsninger en avgjørende rolle.

E-helse

Den kontinuerlige teknologiske utviklingen og digitaliseringen av samfunnet er blitt allment akseptert og baner vei for nye løsninger innenfor e-helse. Utbredelsen av trådløs teknologi og mobiltelefoner bidrar også til å senke terskelen for å ta i bruk helseteknologi basert på mobilnett.

Com4 leverer kommunikasjonsløsninger til viktige bidragsytere innenfor smartere løsninger for helsesektoren. Vi har også tett kontakt med Direktoratet for e-helse , som fastsetter standarder og administrerer nasjonale løsninger for e-helse.

Referanser

Se hvordan IoT-løsninger fra Com4 brukes i smartbygg

Aquaculture_Connectivity-min
Case

Teknologier fra Remora Robotics og Com4 omdefinerer fremtiden for fiskeoppdrett

Remora Robotics har utviklet en unik robot som ikke bare renser fiskeoppdrettsmerder, men også bruker kunstig intelligens for å revolusjonere næringen. Sammen med Com4 transformerer de fremtiden for fiskeoppdrett.

Sensorita sensor bygg avfall niva (4).790x445 (1)
Case

Slik revolusjonerer Sensorita avfallshåndtering på byggeplasser med IoT-konnektivitet

Sensorita og Com4 løser sammen en betydelig utfordring på byggeplassen. Sensorer i avfallscontainere gir nøyaktig fyllingsgrad og kommuniserer med kunstig intelligens-løsninger.

shutterstock_2010576005-min-1
Case

Vi deltar i take-away-revolusjonen.

Med Just Eat kan hvem som helst enkelt bruke mobiltelefonen når som helst for å bla gjennom en omfattende online katalog med lokale restauranter, bestille middag og få den levert rett til døren. Den sømløse teknologien som gjør denne tjenesten mulig, leveres av Com4.

 

Nurse with old woman
Case

Slik hjelper vi Dignio med å gi bedre pasientbehandling med IoT-kommunikasjon

Dignio og Com4 har samarbeidet om å løse problemene med manglende etterlevelse av legens anvisninger for legemiddelbruk i Norge. De ønsket å finne en løsning som sikrer at pasientene følger anvisningene, ettersom pasientene bare tar halvparten av de foreskrevne legemidlene.

Train BaneNor
Case

Sammen med Com4 revolusjonerer Bane NOR jernbanenettet ved hjelp av IoT-kommunikasjon

Rammeavtalen mellom Com4 og Bane NOR strekker seg i første omgang over to år og kan utvides med to år til, med muligheter for samarbeid i ti år. 

Nurse with old woman small

Snakk med helseekspertene våre om kommunikasjonsbehovene i bedriften din