Ambulance top

ENDE TIL ENDE-KOMMUNIKASJON FOR IOT I HELSESEKTOREN

Med IoT-teknologi kan organisasjoner i helsesektoren samle inn og analysere enorme mengder av pasientopplysninger. Slik kan de oppnå bedre tilpasset og mer effektiv behandling med bedre resultater for pasientene.

Kommunikasjonsløsninger i verdensklasse for helsesektoren og hjemmemonitorering av pasienter

IoT-kommunikasjon skaper store og raske endringer i helsesektoren, for eksempel innenfor hjemmemonitorering av pasienter, løpende sporing av vitalparametre og foregripende analyser for å avdekke mulige helseproblemer før de utvikler seg til kritisk sykdom. Ved hjelp av IoT-baserte enheter og sensorer kan organisasjoner i helsesektoren samle inn store mengder pasientdata, noe som gir muligheter for tilpasset behandling.

Ved hjelp av IoT-kommunikasjon kan medisinsk personell også overvåke og administrere medisinsk utstyr eksternt, noe som bidrar til kostnadsbesparelser og økt effektivitet.

Avanserte løsninger for IoT-kommunikasjon i helsesektoren

User

Selvstendig hverdag for pasientene

Overvåking av eldre og sårbare personer hjemme

Healthcare

Akuttmedisin

Bruk av nettbrett til å administrere pasientjournaler i behandlingen

Clinical Trials

Kliniske studier

Sikker overføring av data fra kliniske studier

Monitoring

Hjemmemonitorering av pasienter

Eksterne kliniske målinger

Doctor meeting large

Konsolidering av e-helse

Med stigende utgifter, en befolkning som stadig blir eldre, og økt forekomst av kroniske sykdommer må helsesektoren tilpasse seg for fortsatt å kunne tilby tjenester av høy kvalitet. Et viktig mål er å redusere behovet for innleggelser. Med hjemmemonitorering av pasienters helse kan man oppnå dette på en effektiv måte, og her spiller IoT-løsninger en avgjørende rolle.

E-helse

Den kontinuerlige teknologiske utviklingen og digitaliseringen av samfunnet er blitt allment akseptert og baner vei for nye løsninger innenfor e-helse. Utbredelsen av trådløs teknologi og mobiltelefoner bidrar også til å senke terskelen for å ta i bruk helseteknologi basert på mobilnett.

Com4 leverer kommunikasjonsløsninger til viktige bidragsytere innenfor smartere løsninger for helsesektoren. Vi har også tett kontakt med Direktoratet for e-helse , som fastsetter standarder og administrerer nasjonale løsninger for e-helse.

Nurse with old woman small

Snakk med helseekspertene våre om kommunikasjonsbehovene i bedriften din