Industry at night top

UTVIKLING AV SIKRE IOT-LØSNINGER FOR PRODUKSJON

Innenfor industri og produksjon gir IoT-kommunikasjon en rekke fordeler, deriblant økt effektivitet, produktivitet, sikkerhet, bedre kvalitetskontroll og lavere kostnader. 

Etter hvert som bedriftene tar i bruk denne teknologien de neste årene, forventer vi enda mer innovasjon og flere fremskritt innenfor produksjonssektoren.

Stort potensial for innovasjon i industri- og produksjonssektoren

Med IoT-kommunikasjon kan man integrere enheter og utstyr sømløst, noe som igjen gir muligheter for løpende dataovervåking, analyse og kontroll. Her er noen av de viktigste fordelene ved IoT-kommunikasjon i industri- og produksjonssektoren:

Industry & Manifucturing

Økt effektivitet

Ved hjelp av IoT-kommunikasjon kan produsenter overvåke og styre ulike prosesser fortløpende for å oppnå høyere effektivitet og produktivitet. Med IoT-sensorer kan man for eksempel spore ytelsen til utstyr, identifisere potensielle problemer og til og med utløse vedlikeholdsprosesser automatisk.

Laptop-lock

Mindre nedetid

Med løpende overvåking av utstyret ved hjelp av IoT-kommunikasjon kan bedrifter raskt avdekke og håndtere problemer og dermed redusere driftsavbrudd og unngå kostbare forsinkelser i produksjonen.

Maintenance

Bedre kvalitetskontroll

Med IoT-kommunikasjon kan produsenter samle inn data om produksjonsprosessen fortløpende, slik at de kan identifisere mangler og kvalitetsproblemer før de utvikler seg til større problemer. På denne måten kan bedriftene sørge for konsekvent god kvalitetskontroll og mindre svinn.

Security

Økt sikkerhet

Med IoT-sensorer kan man skape et tryggere arbeidsmiljø for medarbeiderne ved å overvåke arbeidsforholdene, for eksempel temperatur, luftfuktighet og luftkvalitet. I tillegg kan IoT-kommunikasjon bidra til bedre sikkerhet på arbeidsplassen ved å spore posisjonen til medarbeidere og utstyr.

Performance

Kostnadsbesparelser

IoT-kommunikasjon kan hjelpe bedrifter med å spare penger, for eksempel ved å redusere avfallsmengden, optimalisere energiforbruket samt å øke den samlede effektiviteten. Ved å avdekke og håndtere ineffektive ledd i produksjonsprosessen kan man redusere kostnadene og øke lønnsomheten.

Industry workers infront of screens

Skreddersydd skalering for industri- og produksjonssektoren

Oppdragene våre for produksjonssektoren har vokst fra bare å legge til rette for kommunikasjon ved anlegg til å implementere sømløs kommunikasjon for OEM-produkter før de leveres.  Med Com4s enorme utvalg av mobilnettverk kan kundene våre koble programvaren sin og produktene sine til nettverket som er best egnet med hensyn til tilgjengelighet, databruk og avtalens varighet.

I mobile løsninger kan kundene også bruke SIM-kort som velger det sterkeste signalet ved roaming.

Multi-IMSI- og eSIM-teknologi

I tillegg til IoT-mobilkommunikasjon utforsker vi for tiden bruk av multi-IMSI- og eSIM-teknologi. Dette har stor betydning for OEM-produsenter, siden sluttproduktene deres utstyres med integrert teknologi som er klar til å aktiveres når produktet tas i bruk.

Vi integrerer hele tiden rutere og støttetjenester i ende til ende-løsningene våre for bedrifter. Dette sikrer sømløs kommunikasjon og forhåndskonfigurering, slik at alle elementene i applikasjonene fungerer med én gang du tar dem i bruk.

Industry workers with tablet

Vi hjelper deg med å utvikle pålitelige løsninger for den fjerde industrielle revolusjon

Ekspertene våre på energi- og forsyningstjenester er klare til å hjelpe deg.