Woman infront of screen top

AVANSERT OVERVÅKING OG SIKKERHET

Det er svært viktig å ivareta egen sikkerhet samt beskytte boligene, bedriftene og eiendelene våre, og da er vi avhengige av gode sikkerhetstiltak.

Smart home small

Sikkerhet i boliger og næringseiendommer

I dag finner vi kameraer og overvåkingssystemer overalt – fra enkel overvåkingsteknologi og innbruddsalarmer i boliger til kameraer som registrerer bevegelser, og teknologi for irisskanning.

Mange bedrifter beskytter imidlertid fortsatt lokalene sine med tradisjonelle analoge videoovervåkingssystemer. Slike løsninger er ofte kostbare å vedlikeholde og vanskelige å få tilgang til. Med tingenes internett (IoT) kan man derimot opprette et nettverk av sammenkoblede enheter som kommuniserer med hverandre og utveksler data om området som overvåkes, i stedet for bare å sende og motta informasjon fra et sentralt kontrollpanel. Slik kan smartkameraer og tilknyttede verktøy behandle bildedata autonomt, noe som gir muligheter for ulike automatiserte prosesser.

Enorme muligheter innenfor sikkerhet og beskyttelse

Smart buildings

Video- og smartovervåking

Beskytt bedriftens lokaler med systemene våre for video- og smartovervåking med kontinuerlig overvåking og rask respons ved utløsing av alarmer.

Laptop-lock

Adgangskontroll

Administrer adgang inn og ut av lokalene med systemene våre for adgangskontroll med enkel håndtering av legitimasjon ved hjelp av en intuitiv administrasjonsplattform.

Alarm

Alarmsystemer

Sikre eiendommen godt ved å registrere uautorisert adgang, bevegelser, røyk, gass og vannlekkasjer.

User

Enheter for alenearbeid

Sårbare medarbeidere kan tilbys støtte og overvåking ved hjelp av enheter for alenearbeid.

Bodycamera

Kroppskameraer

Gjør opptak og følg med på den fysiske og mentale tilstanden til enkeltpersoner.

Man with headset infront of screens small

Store endringer i sikkerhetsbransjen med IoT

IoT-teknologi revolusjonerer tilnærmingen til overvåking og sikkerhet. Tradisjonelle overvåkingskameraer har allerede vært i bruk en god stund, men nå kreves det ikke lenger konstant manuell overvåking av bildene. 

Med IoT-løsninger kan enkeltpersoner, byggansvarlige, kommuner og andre overvåke og beskytte eiendommene sine på en mer effektiv måte. Med intelligente systemer for video- og sikkerhetsovervåking har man langt bedre oversikt, slik at det blir enklere for organisasjoner og bedrifter å beskytte eiendelene, byggene og medarbeiderne sine. 

Med IoT-baserte kameraer i alt fra bygg og heiser til dørklokker er avansert overvåkingsteknologi blitt en del av hverdagen. Når smartkameraer inngår i et nettverk som også omfatter, bevegelsessensorer, detektorer og alarmer, kan brukerne bli varslet om hendelser. Teknologien kan til og med handle autonomt eller varsle nødtjenestene.

Man infront of screen2

Snakk med ekspertteamet vårt om kommunikasjonsbehovene i bedriften din