Ciity square top

SKREDDERSYDD KOMMUNIKASJON FOR IOT-ENHETER I OFFENTLIG SEKTOR

IoT-kommunikasjon innebærer enorme muligheter for å heve kvaliteten på offentlige tjenester og livskvaliteten hos innbyggerne. 
Ved å utnytte IoT-teknologi kan organisasjoner i offentlig sektor bli mer effektive og lydhøre, tilby bedre tjenester til offentligheten og bidra til å gjøre lokalsamfunnene tryggere, sunnere og mer tilgjengelige.

Databaserte kommunikasjonsløsninger som støtter offentlig sektor

Security

Bedre sikkerhet i det offentlige

IoT-teknologi kan brukes til å overvåke offentlige rom og kritisk infrastruktur, som for eksempel broer, veier og bygg, for å avdekke mulig sikkerhetsrisiko og reagere raskt på nødssituasjoner . Man kan for eksempel utplassere sensorer i offentlige rom for å registrere mistenkelig atferd, og kameraer kan brukes til å overvåke trafikken og registrere ulykker.

Healthcare

Bedre folkehelse

IoT-teknologi kan brukes til å overvåke luftkvaliteten, vannkvaliteten og andre miljøfaktorer som påvirker folkehelsen. På dette grunnlaget kan man identifisere og håndtere risikofaktorer, for eksempel luftforurensning, vannforurensning og spredning av smittsomme sykdommer.

End to End solutions

Økt effektivitet

IoT-teknologi kan brukes til å automatisere rutineoppgaver, for eksempel avfallshåndtering og avlesing av strømmålere. På denne måten reduseres arbeidsbelastningen for offentlige medarbeidere samtidig som man sparer tid og penger. Med sensorer kan man overvåke vannforbruket og avdekke lekkasjer, og med søppeldunker utstyrt med sensorer kan man optimalisere henterutene for avfall.

Wheelchair

Bedre tilgjengelighet

Med IoT-teknologi kan man gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige for folk med funksjonsnedsettelser og andre sårbare grupper. Smarthjemteknologi kan støtte folk med begrenset bevegelighet, og sensorer kan registrere og reagere på nødsituasjoner med personer som har redusert hørsel og syn.

Customer portal

Bedre beslutningsgrunnlag

Ved hjelp av IoT-teknologi kan beslutningstakere i det offentlige få tilgang til oppdaterte data og analyser, slik at de kan fatte godt informerte beslutninger og reagere raskt når forholdene endrer seg. Trafikkdata kan for eksempel brukes til å optimalisere transportruter, og værdata kan brukes i planleggingen av respons på nødssituasjoner.

Garbage truck wifi

Sikker og pålitelig mobilkommunikasjon for offentlige tjenester

Etter å ha deltatt i stadig flere prosjekter innenfor offentlig sektor – alt fra viktige infrastrukturprosjekter som for eksempel flomvern til sikre kamerabaserte løsninger for politiet – tilbyr Com4 en rekke alternativer for mobilnett. Med disse kan produkter og programvare kobles til det tilgjengelige nettverket som egner seg best basert på faktorer som for eksempel databruk, avtalens varighet og nettverkstilgjengelighet. For applikasjoner som krever mobilitet, tilbyr vi også SIM-kort med roaming som kobler til nettverk knyttet til en bestemt operatør eller til operatøruavhengige nettverk, basert på signalstyrken.

Vi forsøker hele tiden å forbedre ende til ende-løsningene våre for offentlig sektor ved å integrere rutere og tilby brukerstøtte. Takket være sømløs kommunikasjon og forhåndskonfigurering kan applikasjonene tas i bruk med én gang.

Ebike with wifi

Finn ut hvordan du kan dra nytte av IoT-kommunikasjon i prosjekter innenfor offentlig sektor